VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

BTW op gemengd onroerend goed beoordeeld: deels baseren op omzetverhouding en deels op werkelijk gebruik is niet toegestaan, moet universeel over het geheel !


Het aftrekbare deel van de btw op kosten voor een ‘gemengd gebruikte’ onroerende zaak moet worden bepaald aan de hand van het werkelijke gebruik OF op basis van de omzetverhoudingen van de activiteiten die in de onroerende zaak worden ontplooid.

De Hoge Raad heeft vandaag (10 januari 2014) geoordeeld dat het niet is toegestaan om bij de berekening van het ‘werkelijke gebruik’ voor een gedeelte uit te gaan van het werkelijke gebruik op basis van objectieve en nauwkeurige gegevens (vierkante meters) en voor het overige gedeelte (in casu de gemengd gebruikte ruimten) uit te gaan van de omzetverhouding.

Voor het hanteren van het ‘werkelijke gebruik’ als maatstaf, moet volgens de Hoge Raad het werkelijke gebruik van het goed als geheel in aanmerking worden genomen.  Ondernemers die hun werkelijke gebruik tot nu toe op deze kennelijk onjuiste wijze hebben berekend, raden wij aan contact met hun adviseur op te nemen om de strategie te bespreken.

Bron: PWC Belastingadvies 16 januari 2014 Hoge Raad, 10-01-2014, nr. 09/01485

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 17/01/2014 10:55.55