VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hypotheek 2014

Het kabinet maakte op Prinsjesdag een aantal financiële maatregelen bekend voor de woningmarkt. Deze zijn aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en zijn per 1 januari 2014 definitief van kracht. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die u als woningbezitter kunnen raken.  

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt in 28 jaar verlaagd van 52% naar 38%. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Per 1 januari 2014 is de eerste verlaging naar 51,5 procent van kracht.

Hypotheekrenteaftrek

Tijdelijke verhuurregeling verlengd

De tijdelijke verhuurregeling is verlengd tot 1 januari 2015. Dat betekent dat het verhuren van uw te koop staande woning tot die datum fiscaal aantrekkelijk is.

Dossier tijdelijke verhuur
Verhuisregeling (pdf)

Vrijstelling schenkbelasting naar € 100.000 verlengd 

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd van € 51.407 naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld. In genoemde periode vervalt ook de eis dat eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze verhoogde vrijstelling.

De staatssecretaris heeft in een besluit alvast voor schenkingen die worden gedaan in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 aangegeven dat de schenkingsvrijstelling kan worden toegepast. In het besluit is ook opgenomen dat de voorwaarden van toepassing zijn die al gelden voor de bestaande hoge vrijstelling in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Het besluit bevat ook een goedkeuring voor eenmalig verhoogde schenkingen (maximaal € 51.407 in 2013) die zijn gedaan na 28 oktober 2012 en tot 1 oktober 2013 van ouders aan kinderen, met de leeftijd van 18 tot 40 jaar, mits deze schenking is gedaan onder de voorwaarde dat de restschuld wordt afgelost.

Voor deze categorie schenkingen heeft het besluit dus terugwerkende kracht. Zonder deze goedkeuring was het niet mogelijk om de schenkingsvrijstelling ook te gebruiken voor de aflossing van een restschuld aangezien dit geen 'eigenwoningschuld' is. Het gaat hierbij alleen om restschulden die zijn ontstaan op of na 29 oktober 2012 (dus alleen restschulden waarover tijdelijk 10jr renteaftrek mogelijk is). Uitzondering: alleen in 2014 kan de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling tot € 100.000 ook worden toegepast als daarmee restschulden worden afgelost die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Over deze oude restschulden is geen renteaftrek mogelijk.   

Schenkbelasting

Laag btw-tarief voor renovatie verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie is verlengd tot 1 januari 2015. Dat betekent dat het tarief op die datum weer stijgt van 6 naar 21 procent.

Laag btw-tarief

Btw op isolatiemateriaal omhoog

Vanaf 1 januari 2014 geldt het verlaagde btw-tarief van 6 % alleen voor de arbeidskosten van isolatiewerkzaamheden. Voor de materiaalkosten van isolatie geldt vanaf deze datum het hoge tarief van 21 %.

Btw: 6%- of 21%-tarief

Verlaging energiebelasting

Het tarief voor de energiebelasting wordt verlaagd voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit door coöperaties van particuliere kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het tarief in de eerste tariefschijf (tot 10.000 Kwh) wordt verlaagd met € 0,075 per kWh, voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van de coöperatie. Voor de verlaging gelden verschillende voorwaarden.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat serviceflats worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Serviceflats worden dus niet meer gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde. Door deze wijziging tellen waardeverlagende persoonlijke verplichtingen, zoals verplichte afname van warme maaltijden en bewaking, mee in de waardebepaling.

NHG-grens verder omlaag

De bovengrens voor een Nationale Hypotheek Garantie gaat de komende jaren verder omlaag. Nu is die grens nog € 290.000. De volgende verlagingen zijn gepland:
- per 1 juli 2014 naar € 265.000;
- per 1 juli 2015 naar € 245.000;
- per 1 juli 2016 naar € 225.000.

Nationale Hypotheek Garantie 

Meefinancieren restschuld met NHG

Restschulden mogen per 1 januari 2014 onder strikte voorwaarden worden meegefinancierd met een verbeterde NHG-regeling. Geldverstrekkers bepalen zelf of zij hieraan willen meewerken of niet.

Verkopen met restschuld 

Oprichting Nationale Hypotheek Instelling

Er zijn plannen om een Nationale Hypotheek Instelling (NHI) op te richten, waarin pensioenfondsen en andere institutionele beleggers kunnen fungeren als financier van hypotheken. Dit bevordert hopelijk de concurrentie op de hypotheekmarkt, waardoor consumenten kunnen profiteren van lagere rentes. Details en ingangsdatum zijn nog niet bekend.

Fonds voor energiebesparing

Het Nationaal Energiebespaarfonds gaat begin 2014 van start. De voorbereidingen voor het fonds verkeren momenteel in de laatste fase. In totaal wordt € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor leningen aan particuliere huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen.  

Bron: VEH 14012014

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 14/01/2014 13:25.15