VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

AEGON Rentevisie januari 2014

In de rentevisie vertellen we het een en ander over de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Dat is interessant, omdat de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt van invloed zijn op de rente die klanten ontvangen op hun spaargeld.

Eén van de vragen die we vaak krijgen is of we kunnen voorspellen of de rente op korte termijn weer gaat stijgen. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel kijken naar het mogelijke verband tussen de rente en de economische ontwikkelingen.


Wat kunnen we zeggen over de economische ontwikkeling in relatie tot de rente?

Belangrijke graadmeters in de economische ontwikkeling zijn het werkeloosheidspercentage en de inflatie. We gebruiken hiervoor het Europese werkeloosheidscijfer [zie rode lijn in de grafiek] en de ontwikkeling van de Europese inflatie [zie gele lijn in de grafiek]. Vervolgens zetten we dit af tegen de ontwikkeling van de 3 maands Euribor. In de grafiek kijken we terug tot begin 1999.

Nieuws | Rentevisie Grafiek

Cirkel 1 Vaak zien we dat bij een groei in de economie, met een toenemende productie, de werkeloosheid daalt. Deze trend is bijvoorbeeld zichtbaar in 2001. Daarnaast zien we in deze periode de inflatie oplopen door stijgende lonen en prijzen. Bij een toenemende inflatie zien we vaak dat de ECB de rente gaat verhogen [zie blauwe lijn in de grafiek], om aan haar opdracht van prijsstabiliteit te voldoen. Ook dit zien we in 2001 gebeuren, waarbij de renteverlaging met name werd ingegeven door de verslechtering van de arbeidsmarkt.
Cirkel 2 In 2008 zien we deze situatie weer ontstaan, toen de ECB de rente verhoogde in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van het jaar werden de eerste effecten van de financiële crisis zichtbaar. We zien dit in de sterke daling van de inflatie. De productie neemt sterk af en de werkeloosheid zie je sterk toenemen. De ECB reageert hierop door de rente sterk te verlagen. Ze hebben dit gedaan in een wereldwijde gecoördineerde actie met andere centrale banken.
Cirkel 3 In de periode na 2009 loopt de inflatie opnieuw op. In deze periode ligt de inflatie boven de doelstelling van de ECB (2%). Doordat de productie in die periode niet toeneemt, maar de werkeloosheid wel, verlaagt de ECB de rente. De 3 maands Euribor komt dan uiteindelijk op het niveau van rond de 0,2%, waar het bijna geheel 2013 blijft staan.

Wanneer kunnen we verwachten dat de rente weer gaat stijgen?

De ECB geeft al enige tijd aan dat ze verwachten dat de rente niet gaat stijgen. De ECB-president geeft nog steeds aan dat de europese economie nog steeds “zwak, kwetsbaar en ongelijkmatig” is, met als gevolg dat de inflatie en dus de rentestand langere tijd laag zullen blijven.

Nieuws | Rentevisie Grafiek 2We zien echter dat de 3 maands Euribor de afgelopen weken toch aan het stijgen zijn. Waarschijnlijk komt dit doordat de Fed (Federal Reserve) heeft aangegeven om de stimuleringsmaatregelen in de VS met ingang van januari 2014 te gaan afbouwen. Dit doen ze naar aanleiding van het herstel van de economie in de VS.
Het is nog onzeker of de rentestijging doorzet. Zowel de ECB als de Fed hebben namelijk aangegeven te verwachten dat de rente nog een tijdje laag blijft. Daarnaast hebben we ook eerder dit jaar een aantal keer gezien dat een oplopende rente van tijdelijke duur was. Zoals eerder aangegeven kunnen we helaas niet in de toekomst kijken....

Bron: AEGON 13012014

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 14/01/2014 11:35.29