VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Senatoren tekkelen Weekers' pensioenplanbnen: Kabinet brengt wetsvoorstellen pensioenhervormingen vooralsnog niet in stemming in Eerste Kamer, mogelijk aanpassen ...?

Staatssecretarissen Weekers van Financiën en Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de twee wetsvoorstellen over pensioenhervormingen op 8 oktober 2013 niet in stemming laten brengen in de Eerste Kamer, maar houden de wetsvoorstellen vooralsnog aan. Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd het duidelijk dat de wetsvoorstellen bij stemming niet op een meerderheid zouden kunnen rekenen. Staatssecretaris Weekers heeft aangegeven de wensen van de Eerste Kamer (met name een lagere pensioenpremie vanwege de lagere fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw) aan het kabinet en de Tweede Kamer te zullen voorleggen. Mogelijk volgen nog aanpassingen aan de wetsvoorstellen die wel op instemming van de Eerste Kamer kunnen rekenen…

Volledig artikel

Staatssecretarissen Weekers van Financiën en Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de twee wetsvoorstellen over pensioenhervormingen op 8 oktober 2013 niet in stemming laten brengen in de Eerste Kamer, maar houden de wetsvoorstellen vooralsnog aan. Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd het duidelijk dat de wetsvoorstellen bij stemming niet op een meerderheid zouden kunnen rekenen.
 
Van het eerste wetsvoorstel -Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen- hebben we in ons nieuwsbericht van 16 april 2013  de hoofdlijnen daarvan weergegeven. In onze nieuwsberichten van 14 juni 2013 en 20 juni 2013 zijn we ingegaan op de hoofdlijnen van het tweede wetsvoorstel: wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen.
 
Staatssecretaris Weekers heeft aangegeven de wensen van de Eerste Kamer aan het kabinet en de Tweede Kamer te zullen voorleggen. De wensen betreffen met name de volgende.

  • De Eerste Kamer heeft moeite met de situatie dat de pensioenfondsen in principe niet bereid zijn om de pensioenpremies te verlagen, terwijl het fiscaal gefaciliteerde maximale pensioenopbouwpercentage omlaag gaat van 2,15% van het inkomen tot € 100.000 naar 1,75%. 
  • Verder maakte de Eerste Kamer zich zorgen om het besteedbare inkomen van de toekomstige gepensioneerden. Minder pensioenopbouw betekent immers lagere pensioenuitkeringen. T
  • en slotte plaatst de Eerste Kamer vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de excedentenregeling uit het tweede wetsvoorstel. De uitvoeringslasten zijn volgens diverse fracties in de Eerste Kamer (zeer) hoog in relatie tot de compensatie voor de pensioenversobering uit het eerste wetsvoorstel.

Na beraad in het kabinet volgen mogelijk nog aanpassingen aan de wetsvoorstellen die in voldoende mate aan de bezwaren van de Eerste Kamer tegemoetkomen. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.
 
Bron: PWC belastingnieuws 10102013  / Eerste Kamer 8-10-2013, ongecorrigeerd stenogram 3de vergadering.

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 11/10/2013 10:20.06