VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Reden ontslag steeds vaker aangevochten 

 

Volgens Achmea Rechtsbijstand zijn werknemers het steeds vaker niet eens met de reden voor hun ontslag. De juridische dienstverlener behandelde dit jaar al twee keer zoveel “kennelijk onredelijk ontslag”zaken als in dezelfde periode in 2012.

 

Een “kennelijk onredelijk ontslagzaak” is een zaak waarbij de werknemer het niet eens is met de ontslagreden of waarbij de ontslagreden niet duidelijk genoeg is. Daarnaast kan een dergelijke zaak gestart worden als een werknemer van mening is dat hij voor het ontslag onvoldoende financiële compensatie van de werkgever ontvangt.

 

Meer ontslagzaken

Achmea Rechtsbijstand behandelde tot augustus van dit jaar in totaal 13.052 ontslagzaken. Dat is 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal kennelijk redelijk ontslagzaken is nog met slechts 216 nog vrij bescheiden, maar het is wel een verdubbeling ten opzichte van 2012, toen Achmea Rechtsbijstand in die periode slechts 111 rechtshulpverzoeken voor kennelijk onredelijk ontslag kreeg.

 

Geen goede beëindigingregeling

Bert Kersten, gespecialiseerd jurist arbeidsrecht bij Achmea Rechtsbijstand heeft hier wel een verklaring voor: “Steeds vaker zie ik dat de werkgever stelt dat hij niet in staat is om een goede beëindigingregeling te treffen terwijl dit niet altijd het geval is. Of de reden van ontslag is onduidelijk en de werknemer is het daar niet mee eens. De werknemer wil dan het inkomensverlies gedeeltelijk compenseren met een ontslagvergoeding van de werkgever. Om dat voor elkaar te krijgen schakelen werknemers steeds vaker rechtshulpverlening in.”

 

Oordeel van de rechter

In een procedure voor kennelijk onredelijk ontslag beoordeelt de rechter uiteindelijk in hoeverre de opzegging van de arbeidsovereenkomst onredelijk is en of de vergoeding daarbij passend is. Factoren zoals de duur van de arbeidsovereenkomst, de leeftijd van de werknemer, de reden van opzegging van de arbeidsovereenkomst en bijvoorbeeld de van de werkgever spelen hierbij altijd een rol….

 

Bron: Achmea / P&OActueel 03102013

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 03/10/2013 10:47.17