VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ramingen CPB te optimistisch

 

Economen Bas Jacobs en Sylvester Eijffinger denken dat de sombere ramingen in de uitgelekte Macro Economische Verkenning van het CPB nog te optimistisch zijn. 'Deze cijfers komen niet uit', zegt Eijffinger. De oppositiepartijen hebben zware kritiek op het kabinet.

 

 Econoom Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam wijst erop dat het CPB de groei de afgelopen jaren stelselmatig heeft overschat. 'Ik verwacht dat de ramingen over de groei, de consumptie, de investeringen en de werkloosheid nu ook te optimistisch zijn. Het CPB waarschuwt zelf al voor mogelijke tegenvallers bij de consumptie. Die hebben zich de laatste jaren steeds voorgedaan. Ik verwacht dat die tegenvallers komen en dat de werkloosheid nog verder oploopt dan dat nu al wordt voorspeld.'

 

Zijn collega-hoogleraar Sylvester Eijffinger (universiteit van Tilburg) vindt de ramingen ook 'rijkelijk optimistisch'. 'Ik vrees dat deze cijfers niet uitkomen', stelde hij. 'Ik verwacht dat in het voorjaar al zal blijken dat de groei lager uitkomt dan 0,5 procent.'

 

Lagere groei

Eijffinger wijst op de nare gevolgen van een lagere groei voor het overheidstekort. Bij een lagere groei komen er minder belastinginkomsten binnen, terwijl de uitgaven aan bijvoorbeeld uitkeringen toenemen. Daardoor zal het tekort volgend jaar hoger zijn dan nu wordt voorspeld. 'Dan krijgen we dus weer een bezuinigingsoperatie en komen we steeds meer in een vicieuze cirkel, waarbij je blijft bezuinigen zonder dat het tekort terugloopt.'

 

Volgens de Tilburgse econoom kan het probleem alleen met structurele hervormingen van bijvoorbeeld de huizenmarkt, de pensioenen en de arbeidsmarkt worden opgelost.

 

In de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau staan sombere voorspellingen. De koopkracht gaat omlaag, de werkloosheid stijgt en de economische groei wordt minder dan verwacht. De Nederlander verliest volgend jaar gemiddeld 0,5 procent aan koopkracht. De werkloosheid stijgt naar 7,5 procent volgens de definitie van het CPB (9,25 procent volgens de CBS-definitie).

 

Forse kritiek

De voorspellingen komen de regering op forse kritiek van de oppositiepartijen te staan. PVV, SP, D66 en GroenLinks zijn het erover eens dat de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Rutte het land meer kwaad dan goed doen. De economie zou versterkt moet worden in plaats van dat er alleen maar bezuinigd wordt. Er moet ook meer werkgelegenheid komen. Het CDA ziet geen perspectief op verbetering, 'want het kabinet blijft kiezen voor belastingverhogingen en nivellering ten koste van middeninkomens'.

 

Ook regeringspartij PvdA wil plannen om de economie op gang te helpen, omdat de werkloosheidscijfers zorgelijk blijven. De VVD is als enige optimistisch: de partij van Mark Rutte ziet dat de kabinetsmaatregelen hun vruchten afwerpen….. 'We gaan langzaam de goede kant op, zei Tweede Kamerlid Mark Harbers…..

 

Vooral gepensioneerden zullen de kabinetsplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, in hun portemonnee voelen: hun koopkracht daalt volgend jaar met 1,5 procent. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen nauwelijks stijgen en soms worden gekort. Mensen met een uitkering hebben 0,5 procent minder te besteden.

 

FNV: actie tegen bezuinigingen

Vakorganisatie FNV zegt dat de ramingen de vrees onderstrepen dat de bezuinigingen desastreus zijn voor het land. 'Het geeft ook aan dat het terecht is dat wij actie ondernemen tegen de bezuinigingen.' Ook het CNV vindt de hoge werkloosheid onacceptabel. 'Nederland raakt bijna aan de 10 procent werkloosheid in 2014. Dat mogen we niet laten gebeuren', stelde voorzitter Jaap Smit. Hij zei verder dat het CNV het koopkrachtverlies bij onderhandelingen over nieuwe cao's zoveel mogelijk wil repareren.

 

Bron: ANP, CPB 17092013

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 17/09/2013 17:23.59