VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Maak in 2013 gebruik van fiscaal willekeurige afschrijvingen

IJSSELSTEIN - In de tweede helft van 2013 kunt u op bepaalde investeringen in bedrijfsmiddelen fiscaal willekeurig afschrijven. Wat houdt deze tijdelijke mogelijkheid in en hoe kunt u er uw voordeel mee doen?

 

• Wat is het voordeel van fiscaal willekeurig afschrijven?
• Wat zijn de voorwaarden voor fiscaal willekeurig afschrijven in 2013?
• Overige voorwaarden


Zie ook: Fiscaal profiteren van waardedaling bedrijfspand

Wat is het voordeel van fiscaal willekeurig afschrijven?

Door het afschrijven op een bedrijfsmiddel wordt het resultaat van uw onderneming lager. U betaalt daardoor nu dus minder belasting. U kunt jaarlijks maximaal als afschrijving in mindering op het resultaat brengen de aan het jaar toe te rekenen waardevermindering van het bedrijfsmiddel. Daarnaast is in de fiscale wetgeving opgenomen dat de jaarlijkse afschrijvingen in ieder geval gemaximaliseerd zijn tot 20 procent van de investering minus de restwaarde. Een bedrijfsmiddel mag dus niet binnen 5 jaar afgeschreven worden.

Eerder schreven wij al over het fiscaal optimaliseren van investeringen.
Aan de in deze column genoemde fiscale mogelijkheden voegde het kabinet onlangs tijdelijk een nieuwe mogelijkheid van fiscaal willekeurig afschrijven toe. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u in een jaar meer afschrijven dan de normale afschrijvingen. U kunt dan door een grotere afschrijving in 2013 het resultaat van uw onderneming in 2013 dus verder verlagen, waardoor u de verschuldigde belasting nu dus verder verlaagt.

Let op: het voordeel betreft in het algemeen een uitstel van belastingheffing, niet een afstel. Door nu extra af te schrijven zal het resultaat van uw onderneming in de toekomst (bijvoorbeeld door toekomstige lagere afschrijvingen of bij de verkoop van het bedrijfsmiddel) waarschijnlijk hoger zijn. U moet dan dus in de toekomst waarschijnlijk meer belasting betalen. Het voordeel van extra afschrijven betreft dus een (DHM min of meer tijdelijk) liquiditeitsvoordeel.

Wat zijn de voorwaarden voor fiscaal willekeurig afschrijven in 2013?

Het moet gaan om investeringen in nieuwe, nog niet eerder in gebruik genomen bedrijfsmiddelen in de tweede helft van 2013.

Onder investeren wordt verstaan het aangaan van verplichtingen voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt. Voorraden bijvoorbeeld zijn geen bedrijfsmiddelen en vallen dus niet onder deze tijdelijke regeling.

U mag maximaal 50 procent willekeurig afschrijven. De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt, over het restant schrijft u 'normaal' af.

U bent niet verplicht om gebruik te maken van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving. Als u niet fiscaal willekeurig wilt afschrijven, dan kunt u er voor kiezen om op investeringen in de tweede helft van 2013 gewoon af te schrijven.

Cijfervoorbeeld willekeurige afschrijving


Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1.100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking:
Er kan afgeschreven worden over: € 1.100 - € 100 = € 1.000
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1.000 x 50 procent = € 500
Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 500
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 100) = € 50
Totale maximale afschrijving in 2013: € 550

In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2018 (laatste jaar) nog € 50.

Zou u in dit voorbeeld niet gebruik maken van de tijdelijk willekeurige afschrijving, dan kunt u in 2013 ‘slechts’ (1/2 jaar x € 200) = € 100 afschrijven. In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 200, in 2018 (laatste jaar) nog € 100.

In dit voorbeeld is het voordeel in 2013 dus een extra afschrijving van € 450. Het resultaat in 2013 waarover belasting verschuldigd is, is dus door de willekeurige afschrijving € 450 lager. Wel blijkt dat door gebruik te maken van de willekeurige afschrijving in de latere jaren jaarlijks minder afgeschreven kan worden.

Overige voorwaarden
U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in 2013 in gebruik, dan wordt de willekeurige afschrijving beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:
gebouwen en woonschepen
• bromfietsen en motorrijwielen
• personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
• dieren
• wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke
• immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.

Samenvatting
Door de invoering van de tijdelijke willekeurige afschrijving kunt u onder voorwaarden in de tweede helft van 2013 meer afschrijven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan moet u het bedrijfsmiddel in 2013 in gebruik nemen. Doet u dat niet, dan zijn de willekeurige afschrijvingen beperkt tot het bedrag dat u in 2013 op de investering betaalt.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.

René de Boer FB | Belastingadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs  Alfa heeft 31 vestigingen in Nederland

VerbijsterendAdvies.nl  DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/08/2013 09:36.13