VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Loon doorbetalen tijdens schorsing of non-actief, meestal wel, maar soms niet…

 

Soms zijn de redenen dat een werknemer wordt geschorst zo ernstig en uitzonderlijk dat de schorsing voor rekening en risico van de werknemer moet komen. De werkgever hoeft het loon dan niet door te betalen.

 

 Het uitgangspunt in de basis is dat een schorsing of non-actiefstelling voor rekening van de werkgever komt. De werkgever moet het loon doorbetalen in de periode dat de werknemer door de werkgever niet in staat wordt gesteld zijn arbeid te verrichten. Dit is alleen anders als er sprake is van een omstandigheid aan de zijde van de werknemer waardoor de werkgever de werknemer niet in staat stelt zijn werkzaamheden te verrichten. Deze omstandigheid ligt dan in de risicosfeer van de werknemer. Een voorbeeld speelde onlangs bij de kantonrechter in Breda.

 

Oplichting

Het ging om een directeur van een woningbouwvereniging die een maandloon verdiende van € 12.000. Na elf jaar in dienst te zijn geweest werd hij aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen wegens verdenking van oplichting, verduistering, witwassen, als bestuurder meewerken aan verboden transacties en omkoping van anderen dan ambtenaren. Justitie vond een koffer met € 700.000 die van de directeur zou zijn. De woningbouwvereniging schorste de directeur onmiddellijk en weigerde zijn loon door te betalen.

 

Hechtenis

De rechter besliste dat de directeur door zijn voorlopige hechtenis zo beperkt was in zijn bewegingsvrijheid dat hij niet kon functioneren als directeur. Dit moest – net als detentie – voor zijn rekening en risico komen. Zolang de hechtenis duurde hoefde de woningbouwvereniging geen loon door te betalen. Ook daarna was het echter aannemelijk dat de organisatie door de strafbare feiten van de directeur was beschadigd en dat daardoor zowel binnen als buiten de organisatie onrust was ontstaan. Bovendien had de directeur nog geen openheid van zaken over de misdrijven willen geven. De rechter besliste dat ook die omstandigheid voor rekening en risico van de directeur moest komen. Dus ook in die situatie hoefde de woningbouwvereniging het loon niet door te betalen tijdens de schorsing.

 

 

Bron: Rechtbank Breda, 16 januari 2013, LJN: BV8467 /

De SalarisAdviseur 04062013

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 04/06/2013 10:21.57