VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Nieuwe goedkeuringen bij keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

15 mei 2013

Samenvatting

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs bij besluit enkele nieuwe goedkeuringen bekendgemaakt voor buitenlands belastingplichtigen die hebben geopteerd voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtigen (ook wel bekend als: de keuzeregeling). De goedkeuringen hebben betrekking op het hebben van een eigen woning in het buitenland en op de wijze waarop de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting van deze belastingplichtigen zal worden berekend. Aan de goedkeuringen verbindt de staatssecretaris enige voorwaarden. Hij heeft nogmaals aangegeven dat binnenkort een wetswijziging komt waarbij enige EU-strijdige elementen van de keuzeregeling zullen worden weggenomen !

Volledig artikel

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs bij besluit vier nieuwe goedkeuringen bekendgemaakt voor buitenlands belastingplichtigen die hebben geopteerd voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtigen (ook wel bekend als: de keuzeregeling). Aan de goedkeuringen verbindt hij enige voorwaarden.
 
De eerste goedkeuring betreft het niet in enig jaar ‘terugnemen’ van negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning (doorgaans de hypotheekrenteaftrek voor die woning) bij buitenlands belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland belast is en die gebruik heeft gemaakt van de keuzeregeling. Dat terugnemen kon tot 25 november 2011 onder bepaalde omstandigheden wel voorkomen, maar Hof Den Bosch heeft bij uitspraak van die datum beslist dat dit in strijd was met het EU-recht. Zie hiervoor ons nieuwsbericht van
19 juni 2012.
 
De drie andere goedkeuringen hebben betrekking op de wijze waarop de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (aftrek t.v.v.d.b.) van deze belastingplichtigen zal worden berekend.

  1. ‘Per country methode’
    Bij buitenlands belastingplichtigen die in Nederland hebben geopteerd voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige en die inkomen genieten uit meerdere landen, wordt de aftrek t.v.v.d.b. berekend volgens de ‘overall methode’. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek t.v.v.d.b. het buitenlandse inkomen uit alle betrokken landen wordt gesaldeerd. Voor de belastingplichtige kan dit nadelig uitwerken wanneer deze uit het ene land positief inkomen geniet en uit een ander land negatief inkomen. De staatssecretaris keurt goed dat bij buitenlands belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland belast is, de aftrek t.v.v.d.b. wordt berekend volgens de ‘per country’ methode. De goedkeuring heeft tot gevolg dat voor positief buitenlands inkomen uit het ene land een aftrek t.v.v.d.b. wordt verleend zonder dat eerst het negatieve inkomen uit een ander land hierop in mindering moet worden gebracht.
  2. Heffingskorting
    Buitenlands belastingplichtigen van wie 90% of meer van hun wereldinkomen in Nederland belast is, hebben niet langer te maken met het ‘weglekken’ van hun (belastingdeel van de) heffingskorting naar het buitenlandse inkomen zonder dat in het andere land daarmee rekening wordt gehouden.
  3. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen en persoonsgebonden aftrek
    Buitenlands belastingplichtigen van wie 90% of meer van hun wereldinkomen in Nederland belast is, hebben niet langer te maken met het ‘weglekken’ van hun aftrek voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zoals een lijfrentepremie) en persoonsgebonden aftrek (zoals alimentatie, zorgkosten, scholingsuitgaven en aftrekbare giften) naar het buitenlandse inkomen zonder dat in het andere land daarmee rekening wordt gehouden.

Toepassing van goedkeuringen
De goedkeuringen die betrekking hebben op de aftrek t.v.v.d.b. kunnen op verzoek worden toegepast op aanslagen inkomstenbelasting over de jaren die op de datum van dit besluit nog niet onherroepelijk vaststaan. Voor aanslagen over jaren na 2012 zal de belastingdienst de goedkeuringen automatisch toepassen.
 
Toekomst keuzeregeling
De staatssecretaris heeft
nogmaals aangegeven dat binnenkort een wetswijziging komt waarbij enige EU-strijdige elementen van de keuzeregeling zullen worden weggenomen.
 
Het onderhavige besluit is op 14 mei 2013 in werking getreden en vervangt per die datum het vorige besluit van 2 juni 2012.

Bron: PWC belastingnieuws / Ministerie van Financiën, 26-4-2013, nr. DGB2013/201M (gepubliceerd 13-5-2013).

VerbijsterendAdvies.nl T: 073-5944112

 Laatste update: 16/05/2013 12:00.18