VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Aftrek dubbele huisvestingskosten beoordeeld: Start onderneming is aanvangstijdstip tweejaarstermijn voor aftrek dubbele huisvestingskosten

 

 

Samenvatting

Een startende ondernemer mag als aanvangstijdstip van de tweejaarstermijn voor de aftrek van dubbele huisvestingskosten de aanvangsdatum van de onderneming nemen en niet de eerdere datum vanaf wanneer de dubbele huisvestingskosten daadwerkelijk worden gemaakt. Rechtbank Breda heeft onlangs in deze zin beslist en was van oordeel dat niet uit de wettekst en evenmin uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor de aanvangsdatum van de tweejaarstermijn moet worden aangesloten bij het tijdstip vanaf wanneer de dubbele huisvestingskosten daadwerkelijk worden gemaakt.

 

Volledig artikel

Een startende ondernemer mag als aanvangstijdstip van de tweejaarstermijn voor de aftrek van dubbele huisvestingskosten de aanvangsdatum van de onderneming nemen en niet de eerdere datum vanaf wanneer de dubbele huisvestingskosten daadwerkelijk worden gemaakt. Rechtbank Breda heeft onlangs in deze zin beslist. Dubbele huisvestingskosten zijn alleen aftrekbaar voor zover sprake is van huisvesting buiten de woonplaats van de ondernemer en voorts dat de gedurende de twee jaar gemaakte huisvestingskosten zakelijke kosten zijn.

 

De procedure betrof een aspirant-registerloods die vanaf 1 maart 2005 dubbele huisvestingskosten had gemaakt en vanaf 1 januari 2006 als zelfstandig registerloods was toegetreden tot een maatschap van registerloodsen. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2007 claimde hij een aftrek wegens dubbele huisvestingskosten over heel 2007. De inspecteur was van mening dat hij in 2007 slechts voor de maanden januari en februari in aanmerking kwam voor deze aftrek, omdat op 1 maart 2007 de tweejaarstermijn voor de aftrek van dubbele huisvestingskosten was verstreken. Volgens de inspecteur begint de tweejaarstermijn te lopen vanaf de datum dat daadwerkelijk dubbele huisvestingskosten wordt gemaakt.

 

Rechtbank Breda was van oordeel dat niet uit de wettekst en evenmin uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor de aanvangsdatum van de tweejaarstermijn moet worden aangesloten bij het tijdstip vanaf wanneer de dubbele huisvestingskosten daadwerkelijk worden gemaakt. De rechtbank verklaarde het beroep van de registerloods gegrond en verminderde de vastgestelde aanslag over 2007.

 

Bron: PWC belastingnieuws 25022013  Rechtbank Breda, 24-10-2012, nr. 12/2107 (gepubliceerd 19-2-2013).

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 26/02/2013 13:03.07