VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Dotatie vervangingsreserve beoordeeld: ook mogelijk bij tijdelijke stillegging onderneming

 

Hof Arnhem oordeelt dat de onderneming van een advocaat in 2000 b, maar tijdelijk is stilgelegd. Een dotatie aan de vervangingsreserve was dan ook mogelijk.

 

De exploitant van een advocatenpraktijk wordt in 1999 in verband met psychische klachten opgenomen. Zijn praktijk wordt vervolgens afgebouwd en in 2000 wordt het praktijkpand verkocht. De daarbij behaalde boekwinst wordt ondergebracht in een vervangingsreserve. Vanaf 2003 werkt de advocaat  enkele uren per dag en bouwt hij weer een praktijk op. In 2006 verzoekt hij om de herinvesteringstermijn te verlengen vanwege bijzondere omstandigheden. De inspecteur verlengt de termijn tot en met 31 december 2008. De inspecteur corrigeert de IB-aangifte 2008 in verband met de HIR (herinvesteringsreserve). De advocaat stelt echter dat de onderneming in 2000 is gestaakt en dat er derhalve geen vervangingsreserve kon worden gevormd.

 

Hof Arnhem oordeelt dat de onderneming van de advocaat niet is gestaakt, maar tijdelijk is stilgelegd. Het hof overweegt daarbij dat de advocaat steeds het voornemen heeft gehad om zijn werkzaamheden weer op te pakken en dat hij na ongeveer twee jaar weer als advocaat aan de slag is gegaan. Ten aanzien van de stelling van de advocaat dat de IB-aangifte 2000 niet door een daartoe bevoegd persoon is gedaan, overweegt het hof dat hij deze aangifte heeft bekrachtigd door in 2006 een verzoek in te dienen tot verlenging van de termijn waarbinnen tot vervanging kan worden overgegaan wegens bijzondere omstandigheden. De aanslag blijft dus in stand.

 

Bron: 28-01-2013 07:15 • Vakstudienieuws

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 05/02/2013 20:58.13