VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Bijstorten in (BANK)Spaar- of beleggingshypotheek

 

Is het mogelijk om -ook in de toekomst- jaarlijks of periodiek extra stortingen te doen in een KEW mits de looptijd niet verlengd wordt en het doelkapitaal niet verhoogd?

Eerst dient onderscheid gemaakt te worden tussen een KEW (beleggingen) en een KEW (garantiekapitaal, meestal spaarhypotheek).

 

In artikel 10Bis.2 - zie gekoppeld item - wordt gesproken over het niet verhogen/verlengen (lid 3), "mits het ter zake van de kapitaalverzekering overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012, of bij het ontbreken daarvan, het op grond van de betreffende overeenkomst zoals die luidde op 31 december 2012 te betalen bedrag, nadien niet is verhoogd en de looptijd na 31 december 2012 niet is verlengd." **

 

**) indien er sprake is van een garantiekapitaal, mag het garantiekapitaal niet verhoogd worden. Een uitzondering is het alsnog aflossen van een aflosvrije hypotheek (zie "besluit overgangstermijn")  tot 1 april 2013.

 

U vraagt of het toegestaan is extra te storten - rekening houdend met bandbreedte 1:10. Bij een garantiekapitaal is een extra storting toegestaan, maar het garantiekapitaal mag niet verhoogd worden. Ingeval van een spaarhypotheek zal bij een extra storting de vervolgpremie dalen (of moet de duur ingekort worden). Een inleg/premieverhoging bij een SEW/KEW (spaarhypotheek) als gevolg van een rentedaling is wel toegestaan, immers, het garantiekapitaal blijft ongewijzigd.

Let op: indien de KEW op beleggingen gebaseerd is, is een extra storting niet toegestaan.

 

Bron: FinTool 05022013

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 05/02/2013 17:19.47