VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Is regelmatig ziek melden een goede reden voor een legitiem ontslag?

 

Ziekteverzuim door overgewicht kost bedrijven jaarlijks zo’n 600 miljoen euro. Maar is vaak verzuimen door overgewicht ook een reden voor ontslag?

 

De situatie

Een werknemer die sinds 1979 in dienst is, heeft last van extreem overgewicht. Hij verzuimt vaak, volgens zijn werkgever als gevolg van zijn overgewicht. De man was heftruckchauffeur maar kon op een gegeven moment de heftruck niet meer in. Hij is administratief werk gaan doen. Het bedrijf heeft 630 medewerkers en op de vestiging waar de man werkt, werken 250 productiemedewerkers en 100 administratieve krachten.

 

De vordering: ontbinding

De werkgever verzoekt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewijzigde omstandigheden omdat de werknemer in de afgelopen 9 jaar vaak arbeidsongeschikt was door zijn overgewicht. Het is niet te verwachten dat de man binnen afzienbare tijd weer als heftruckchauffeur zal kunnen werken. De administratieve functie waarin hij tijdelijk heeft gewerkt, is niet meer beschikbaar en er is geen ander passend werk voor hem.

 

Het verweer: opzegverbod wegens ziekte

De werknemer stelt dat er een opzegverbod geldt wegens chronische ziekte. Daarnaast is de bedongen arbeid inmiddels veranderd. Het was al jaren niet meer het doel om hem te laten terugkeren in zijn oude functie als heftruckchauffeur. Het administratief werk is nu de bedongen arbeid geworden. Ook vindt de werknemer dat de werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen bij de begeleiding. Hij vraagt om afwijzing van het verzoek en als het verzoek toch wordt toegewezen, wil hij een vergoeding gebaseerd op een correctiefactor van 2,5. Dat komt afgerond neer op € 236.000.

 

Het oordeel

De rechter wijst het verzoek tot ontbinding af. De partijen zijn het erover eens dat de man aan morbide obesitas lijdt. En in de rechtspraak is er weinig discussie over dat dit een chronische ziekte is. In zo’n geval kan er alleen in bijzondere omstandigheden reden zijn voor ontslag. De rechter haakt aan bij de voorwaarden die in de beleidsregels van het UWV staan voor ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim. Die voorwaarden luiden als volgt:

 

  1. De werknemer verzuimt regelmatig;
  2. Het ziekteverzuim werkt zo verstorend op het arbeidsproces, of drukt zo zwaar op andere werknemers, dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet verlangd kan worden;
  3. Het is niet te verwachten dat de werknemer binnen 26 weken hersteld zal zijn; en
  4. Er is geen aangepaste functie of herplaatsingsmogelijkheid binnen de organisatie.

 

In dit geval verzuimt de werknemer regelmatig maar heeft de werkgever niet aangetoond dat dit verstorend werkt in het arbeidsproces. Dat is ook niet zo snel het geval in een bedrijf waar 630 mensen werken. De man zal waarschijnlijk niet binnen een halfjaar hersteld zijn, maar kan wel als administratieve kracht aan de slag. En die functies zijn er volop in het bedrijf. De rechter voegt er nog aan toe dat van de werkgever een maximale inspanning wordt verwacht voor een zieke werknemer die al sinds 1979 in dienst is….

 

Bron : P&OActueel Door mr. Ingrid Kooijman 28122013 / JAR 2012/303 Kantonrechter Leiden Opzegverbod bij ziekte  Eerste aanleg  22 augustus 2012

 

Zie ook: Werknemer met ernstig overgewicht mag eerst afvallen > Bijzonder opzegverbod blokkeert ontbinding niet

 

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 28/01/2013 11:05.58