VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Smeulend SNS op zoek naar reddende engel

 

SNS Reaal is in gesprek met kapitaalkrachtige investeerders uit binnen- en buitenland. Maar de tijd dringt voor de bank-verzekeraar.

 

SNS Reaal is niet de eerste bank die mogelijk uit de brand wordt geholpen door investeerders. Toen Fortis in het crisisjaar 2008 naarstig op zoek was naar nieuw kapitaal, was het de Chinese verzekeraar Ping An die wel wilde bijspringen. De Britse HSBC-bank kon in de kredietcrisis zijn buffers versterken met Arabische oliedollars van staatsfondsen.

 

Oplossen vastgoedproblemen

Volgens bronnen in de financiële sector zou nu een aantal binnen- en buitenlandse investeerders bereid zijn circa 1 mrd tot €1,5 mrd aan risicodragend kapitaal in SNS Reaal te steken. Dat zou de bankverzekeraar enorm helpen. Het heeft circa €2 mrd tot €2,5 mrd nodig om zijn vastgoedproblemen op te lossen. Het zou gaan om zowel een aantal investeringsfondsen als een aantal institutionele beleggers van zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten.

 

Het is aan de Nederlandsche Bank om zich een oordeel te vormen over deze partijen. In de eindfase van DSB meldden zich immers ook investeringsfondsen als Lone Star, een partij die in de markt als een ‘vulture fund’ wordt aangeduid.

 

Elke partij stelt andere eisen

Private equity zoekt over het algemeen een exit binnen drie tot acht jaar en heeft ook stevige rendementseisen. De vraag is of de toezichthouder behoefte heeft aan een dergelijke eigenaar voor de op drie na grootste bank van Nederland. Met circa € 32,5 mrd aan spaargeld is SNS Bank niet alleen een systeembank, maar tevens een luis in de pels voor de andere banken. Zowel de toezichthouders als de overheid is er veel aan gelegen de toch al ontbrekende concurrentie op de Nederlandse markt intact te houden.

 

Tegen de huidige beurswaarde van €200 mln betekent een kapitaalinjectie van €1 mrd al snel een wisseling van eigenaar… Nu is de Stichting Beheer met 50% de grootaandeelhouder van de bankverzekeraar. Diens belangrijkste opdracht is de continuïteit van de bank-verzekeraar te bewaren. Onderschrijven deze kapitaalverschaffers de strategie van de SNS-top om een prominente consumentenbank en een leven- en pensioenverzekeraar te blijven? Opereert deze groep als een consortium of neemt elke investeerder een afzonderlijk belang in de bank-verzekeraar? Dat laatste bemoeilijkt de onderhandelingen, omdat iedere partij andere eisen stelt.

 

Voorwaarden, eisen en claims

Volgens bronnen wordt er al enkele maanden met de investeerders gepraat. Waarom het zo lang duurt is niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om de voorwaarden en garanties die zij eisen. Willen de partijen bijvoorbeeld garanties voor de claims rond de beleggingsverzekeringen, beter bekend als de woekerpolis­affaire? De verzekeraars hebben ieder afzonderlijk afspraken gemaakt over kostencompensatie. Voor SNS Reaal zou dat neerkomen op € 320 mln. De vraag is of het daarbij blijft voor de sector. Recent heeft zich namelijk een nieuwe stichting gemeld met een miljardenclaim. Wie draait op voor de extra schade?

 

Nog ongewisser zijn de claims die de afgelopen weken bij SNS Reaal-holding zijn ingediend door vastgoedexploitanten van diverse pluimage, zoals een claim van €408 mln van een Spaanse Nederlander. Gaan die claims mee naar de op te richten ‘bad bank’ of blijven die bij het moederbedrijf in Utrecht?

 

Property Finance naar ‘bad bank ?

Hoewel het de vraag is of de claims enige kans hebben bij een rechtbank, kunnen die wel potentiële investeerders afschrikken. Dat is eerder ook bij DSB Bank gebeurd. Een verschaffer van risicodragend kapitaal zal garanties willen hebben dat die niet voor zijn rekening komen. Maar wie betaalt dan wel? De huidige aandeelhouders van SNS Reaal? De overheid? De sector?

 

En dan is er nog de veroorzaker van al het leed: Property Finance. In alle hulpplannen wordt dat onderdeel apart gezet in een ‘bad bank’ die de projecten in tien tot vijftien jaar moet afwikkelen. Een ‘bad bank’ kan niet zonder inbreng van de overheid, hetzij als kapitaalverschaffer hetzij als garantie. De overheid zal daarvoor een prijs vragen, wat de onderhandelingen weer compliceert.

 

Oordeel eind januari

Intussen tikt de tijd langzaam weg. SNS wil zelf voor de publicatie van de jaarcijfers op 14 februari, met een oplossing komen. Maar de accountant wil doorgaans voor eind januari zekerheid om de boeken over 2012 te kunnen sluiten met een oordeel. Ook de toezichthouder zal niet tot 14 februari willen wachten. Bij Fortis duurde de gesprekken met Ping An uiteindelijk te lang om nog soelaas te bieden. Die geschiedenis dreigt zich nu bij SNS te herhalen.

 

Bron: FD / Pieter Lalkens, Pieter Couwenbergh 25012013

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 25/01/2013 11:23.03