VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Voordat de nieuwe hypotheek regels straks van kracht worden valt me een AFM-productanalyse en AFM-advies op met betrekking tot de annuïteit in revival. Benieuwd hoe deze tekst er straks uit ziet ….

Annuïteiten hypotheek

Een annuïteit is een ander woord voor 'vast bedrag'. Wie een annuïteitenhypotheek afsluit, betaalt iedere maand een vast bedrag (afgezien van eventuele rentewijzigingen). Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het ene deel is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel, de aflossing, wordt gebruikt om de lening terug te betalen.

Steeds minder rente, steeds meer aflossing

Hoewel je altijd hetzelfde maandbedrag betaalt, verandert geleidelijk de verdeling van dit bedrag over rente en aflossing. In het begin bestaat het grootste deel uit rente en een klein deel uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert, wordt een steeds groter deel van dit maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor rentebetalingen. Het bedrag dat je geleend hebt wordt steeds lager, omdat je stapje voor stapje het geleende geld terugbetaalt. Je betaalt daarom telkens minder rente. Een steeds groter deel van het vaste maandbedrag wordt gebruikt voor het aflossen van de lening.

Een rekenvoorbeeld

In de praktijk kost het je bij een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30 jaar ongeveer 22 jaar om de helft van het hypotheekbedrag af te lossen. De rest ben je kwijt aan rente. De andere helft van het hypotheekbedrag los je af in de laatste 8 jaar, als je nog maar weinig rente hoeft te betalen. Je maandlasten worden zo gekozen dat je aan het eind van die 30 jaar precies het gehele bedrag hebt terugbetaald. Niets meer, maar ook niets minder.

Afnemende populariteit

Hoewel je bij een annuïteitenhypotheek iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, ben je in de praktijk iedere maand een beetje duurder uit. Alleen je rentekosten zijn namelijk aftrekbaar van de belasting. Het belastingvoordeel wordt gaandeweg steeds kleiner, omdat je steeds minder rente betaalt.

Deze hypotheekvorm wordt steeds minder vaak gebruikt. Hypotheken die op de lange termijn fiscaal aantrekkelijker zijn, zoals de spaarhypotheek, zijn nu veel populairder.

Voor wie?

Een annuïteitenhypotheek is interessant voor mensen die een goed toekomstperspectief hebben. Iemand die aan het begin van zijn carrière staat, bijvoorbeeld.

Door de belastingaftrek ben je in de beginperiode relatief goedkoop uit. Later ben je netto steeds meer geld kwijt, maar heb je waarschijnlijk een hoger inkomen om de hogere lasten op te vangen. (reactie DeHypothekenMakelaar.nl: iemand die inderdaad een mooie carrière opbouwt, belandt later wellicht in de hoogste belastingschijf van nu 52% en ziet dus met dit advies vanuit AFM zijn zicht op een hoger belastingvoordeel a priori verdwijnen ! Want door de afbouwende lening wordt de aftrekpost steeds kleiner zoals AFM al meldde. Wellicht niet zo’n goed advies om je aftrekpost vrijwillig te slopen ?!)

Een annuïteitenhypotheek kan ook interessant zijn als je toch niet van de renteaftrek kunt profiteren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een tweede woning koopt.

De voordelen

Een eenvoudige, heldere hypotheekvorm

  • Veel belastingvoordeel en dus relatief lage lasten in de beginperiode
  • Het geleende bedrag is gegarandeerd afgelost als de hypotheek afloopt

De nadelen

  • Je netto woonlasten worden steeds hoger
  • In de beginfase los je nauwelijks af
  • Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvorm
  • Bron: AFM 03112012  http://www.afm.nl/nl/consumenten/producten/hypotheek/soorten/maandelijks/annuiteit.aspx
  • DeHypothekenMakelaar.nl:Laatste update: 03/11/2012 16:23.32