VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Nieuw kabinet gaat inkomens nivelleren

 

De contouren van het regeerakkoord worden zichtbaar. Voorlopige conclusie: het nieuwe kabinet nivelleert.

 

Het wordt voor hogere inkomens fiscaal minder aantrekkelijk om te sparen voor een aanvullend pensioen. Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, gaat geleidelijk omlaag. De bijdrage aan de zorgkosten ten slotte, wordt in sterkere mate gekoppeld aan de hoogte van het inkomen.

 

Verschillen nemen toe

Het Centraal Planbureau berekent dit weekeind wat de inkomenseffecten zijn van het regeerakkoord van VVD en PvdA. De maatregelen, die in de loop van donderdag en vrijdag naar buiten zijn gekomen, duiden erop dat het nieuwe kabinet nivelleert. Daarmee trekt de PvdA aan het langste eind. Die had kleinere inkomensverschillen in haar verkiezingsprogramma staan. Volgens het VVD-programma zouden die verschillen juist toenemen.

 

VVD en PvdA hebben afgesproken dat de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 jaarlijks met een half procentpunt omlaag gaat, totdat de aftrek na 28 jaar uitkomt op ten hoogste 38%. Het kabinet wil naar verluidt het tarief van de derde belastingschijf verlagen van 42% naar 38%.

 

Compensatie

De ingreep in de bestaande hypotheken levert € 770 mln op, melden bronnen dicht bij de formatie. Dat geld wordt teruggesluisd naar de hogere inkomens. Het kabinet compenseert de lagere aftrek voor de helft door het tarief van de hoogste belastingschijf van 52% geleidelijk te verlagen naar 49%. Voor de andere helft komt de compensatie uit verlenging van derde belastingschijf, zodat inkomens minder snel onder het hoogste tarief vallen.

 

Naast de verlaging van de maximale aftrek voor bestaande hypotheken, handhaaft het kabinet de regeling uit het Kunduz-akkoord dat nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 in 30 jaar annuïtair moeten worden afgelost.

 

Het plan van de PvdA om een extra belastingtarief van 60% in te voeren voor inkomens boven de € 150.000, is van de baan.

 

Laagbetaalden

Rutte 2 maakt het voor hogere inkomens fiscaal minder aantrekkelijk om te sparen voor een aanvullend pensioen. Daarmee neemt in feite de belastingdruk toe voor hogere inkomens die eenzelfde pensioen willen opbouwen.

 

Het kabinet maakt de bekostiging van de zorg meer inkomensafhankelijk. Het halveert de nominale zorgpremie. Daarboven wordt de premie afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Laagbetaalden hoeven dan niet meer via de zorgtoeslag te worden gecompenseerd voor een deel van die premie. Daarom schaft het kabinet de zorgtoeslag af.

 

Tegenover het nivellerende effect van het regeerakkoord, een concessie van de VVD, staat dat de PvdA een bezuiniging van € 1 mrd op ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening neemt. Daarmee komt het budget voor ontwikkelingshulp beneden de 0,7% van het nationaal inkomen, de norm die internationaal is afgesproken voor de rijke landen maar waaraan bijna geen enkel land voldoet….

 

Knopen doorhakken

De fractieleden van de VVD en de PvdA hebben vrijdag kennis kunnen nemen van het regeerakkoord. Na doorrekening door het CPB moeten de onderhandelaars Mark Rutte en Diederik Samsom nog enkele knopen doorhakken over verschillende opties, waarmee beiden kunnen instemmen.

 

Daarna gaat de definitieve versie van het akkoord naar de fracties. Dat kan maandag of dinsdag zijn. Na goedkeuring door de fracties presenteren Rutte en Samsom het regeerakkoord. Waarschijnlijk legt de PvdA het akkoord volgende week zaterdag in een congres voor aan haar leden. Het nieuwe kabinet kan dan in de week daarna worden beëdigd

 

Bron: FD / Berentsen, L.;Cats, R.  zaterdag 27 oktober 2012, 05:32 ANP

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 27/10/2012 12:41.07