VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Plan herziening inkomstenbelasting 2013; Interimrapport commissie Van Dijkhuizen over herziening inkomstenbelasting gepubliceerd

 

De Commissie Van Dijkhuizen ziet mogelijkheden om de tarieven van de inkomstenbelasting te  verlagen, meer mensen aan het werk te krijgen, de huizenmarkt weer vlot te trekken en een evenwichtiger belastingbijdrage te bereiken tussen werkenden en gepensioneerden

 

Dat blijkt uit het interimrapport over een herziening van de inkomstenbelasting dat de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen op 17 oktober 2012 aan demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangeboden. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2013 verwacht.

 

Minder tarieven inkomstenbelasting

De commissie wil de huidige vier belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door twee tarieven van 37% en 49%. Daarmee verdubbelt het aantal mensen dat onder de laagste belastingschijf valt van bijna 6 miljoen naar bijna 12 miljoen, oftewel 93% van alle belastingplichtigen. Met minder belastingschijven ontstaat volgens de commissie een grotere positieve financiële prikkel om meer te gaan werken.

 

Vlottrekken van huizenmarkt

De belastingcommissie stelt ook maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Die houden in dat:

- de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt zowel voor bestaande als voor nieuwe gevallen;

- de aflossing op de hypothecaire geldlening is fiscaal niet verplicht;

- de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema vermindert (annuïtair wil zeggen dat de jaarlijkse som aan rente en aflossing een vast bedrag is, maar waarbij het aandeel van aflossing in de tijd toeneemt);

- de renteaftrek plaatsvindt tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf van 37%;

- de overdrachtsbelasting over de verkrijging van woningen vervalt;

- de rente van zogeheten restschulden fiscaal aftrekbaar wordt; en

- de huren in de huursector geleidelijk meer marktconform worden, waarbij de opbrengst wordt ingezet voor lastenverlichting.

Gelijke belastingbijdrage van ouderen

Van ouderen met een hoger inkomen wordt langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties. De inkomens- en vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen is momenteel gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Hiertegenover staat dat de vergrijzing steeds verder oplopende kosten met zich meebrengt, met name voor de gezondheidszorg en de AOW.

 

Bron: pwc belastingnieuws 17 oktober 2012 MinFinanciën, 17-10-2012

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 18/10/2012 10:14.20