VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Meewerkende partner belonen

WAGENINGEN - De ondernemersvraag van deze maand is afkomstig van de heer Akhiat uit Den Haag. Hij werkt als ZZP’er vanuit huis en laat daarbij de administratie verzorgen door zijn partner. De vraag: “Mijn partner heeft geen andere betaalde baan. Hoe kan ik haar betalen voor het werk dat ze voor mijn zaak doet?” Daarnaast vraagt hij of de kosten van de werkruimte thuis aftrekbaar zijn van de winst.

 

Zie ook: De ondernemersvraag van de maand

Antwoord van Alfa Accountants en Adviseurs:
Over de aftrek van de kosten van de werkruimte thuis is al eerder een vraag gesteld. Het antwoord op die vraag is terug te vinden via de bovenstaande link.

Het komt vaak voor dat de partner van de ondernemer meewerkt in de zaak. Hoe die meewerkkosten het beste behandeld kunnen worden is afhankelijk van de omstandigheden. Kortgezegd zijn er drie mogelijkheden:

1. toepassing van de meewerkaftrek,
2. betaling van een reële arbeidsbeloning en
3. het aangaan van een dienstbetrekking.

Ad 1) De meewerkaftrek is een aftrekpost die de ondernemer mag toepassen als zijn meewerkende partner geen vergoeding of een lage vergoeding ontvangt. Als voorwaarde geldt dat de ondernemer zelf aan het urencriterium voldoet (en dus minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming besteedt) en dat de meewerkende partner ten minste 525 uur per jaar in de onderneming meewerkt. De hoogte van de aftrek wordt bepaald als percentage van de winst, en loopt daarbij op van 1,25% tot maximaal 4% afhankelijk van het aantal meegewerkte uren.  De aftrek geldt alleen als de partner geen of slechts een relatief kleine vergoeding ontvangt voor het meewerken. Concreet betekent dit dat de vergoeding minder dan € 5.000 moet zijn. Die vergoeding is dan bij de ondernemer niet aftrekbaar en wordt bij de meewerkende partner niet belast.

Ad 2) In plaats van gebruik te maken van de meewerkaftrek kan ook worden afgesproken een reële arbeidsbeloning te betalen. Die reële arbeidsbeloning is voor de ondernemer aftrekbaar van de winst en wordt bij de partner in box 1 belast als resultaat uit een werkzaamheid. In welke gevallen de meewerkaftrek voordeliger is dan de reële arbeidsbeloning is niet op voorhand te zeggen. Dat is mede afhankelijk van de hoogte van de winst en de hoogte van de toe te kennen arbeidsbeloning. In het algemeen kan men stellen dat bij lagere winstniveaus de meewerkaftrek voordeliger is.

Ad 3) Een derde mogelijkheid is dat een arbeidsovereenkomst tussen de partners wordt aangegaan. Die variant heeft echter als bijkomstigheid dat er een loonadministratie moet worden gevoerd en loonheffing moet worden ingehouden.  

4) Ten slotte kan de meewerkende partner als volwaardig ondernemer mee gaan draaien in de zaak. Er ontstaat dan een VOF man/vrouw-firma waarbij de partner een eigen aandeel in de winst heeft. Naarmate de winst hoger is en het aantal bestede uren groter zal deze variant het voordeligst zijn. Om een goede keuze te kunnen maken zal er een vergelijkende berekening moeten worden gemaakt.

Bron: 11102012 Bart Schuver | Belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs
VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 12/10/2012 11:43.29