VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag op staande voet om overtreden rookverbod terecht

 

Een vooraf duidelijk en herhaald aangekondigde sanctie van ontslag op staande voet bij overtreding van een rookverbod is niet disproportioneel.

 

De situatie

Een werknemer die bij een bedrijf dat met brandbare stoffen werkt, is op staande voet ontslagen omdat hij het rookverbod heeft overtreden. Al sinds 2004 gold er een rookverbod op bepaalde plaatsen in het bedrijf, sinds 2008 gold er een algeheel rookverbod op het hele bedrijfsterrein. Later is nog één plek aangewezen waar wel gerookt mocht worden. Begin 2010 zijn alle medewerkers per e-mail op het rookverbod gewezen en heeft het bedrijf nog eens benadrukt dat iedereen die wordt betrapt op roken waar dat niet mag, op staande voet wordt ontslagen.

In juni 2010 wordt de werknemer betrapt op roken op een plek waar dat niet mag en wordt hij, als eerste, op staande voet ontslagen.

 

Kort geding en ontbindingsprocedure

In kort geding vordert de werknemer loondoorbetaling, maar die vordering wordt afgewezen.

De werkgever vraagt de kantonrechter nog om een ontbinding voor zover vereist en de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst voor zover die nog bestaat per 13 augustus 2010.

 

Schadevergoeding

De werknemer stapt ook weer naar de rechter en vraagt onder meer om een gefixeerde schadevergoeding, vakantietoeslag en een 13e maand. Hij krijgt een bedrag van € 7.851,20 toegekend.

 

Het oordeel

In hoger beroep ligt de vraag voor of het ontslag op staande voet wegens overtreding van het rookverbod terecht is verleend. Het hof oordeelt, anders dan de kantonrechter, dat het ontslag inderdaad terecht is gegeven. De werknemer had gezien de lengte van zijn dienstverband (9 jaar) moeten weten dat de risico’s waartegen het rookverbod moet beschermen zeer groot zijn en hij had zich daarnaar moeten gedragen.

Het argument van de werknemer dat op de plek waar hij rookte geen gevaarlijke stoffen waren, verwerpt het hof. Het is de beleidsvrijheid van de werkgever om te bepalen waar het wel en niet veilig is om te roken.

 

Niet disproportioneel

Het hof vindt de maatregel van ontslag niet disproportioneel. De werknemers zijn er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd dat overtreding van het rookverbod meteen tot ontslag zou leiden. Dat deze werknemer toevallig de eerste is die om die reden wordt ontslagen, doet daar niets aan af. Het zou ook afbreuk doen aan het voorschrift als nu zou worden geoordeeld dat de sanctie te zwaar was.

 

Belangenafweging

De belangenafweging valt ook niet uit in het voordeel van de werknemer. Hij had al vrij snel een nieuwe baan gevonden, en die had hij op het moment van de rechtszaak nog steeds, dus de gevolgen zijn niet al te ingrijpend voor hem geweest. Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is geweest en vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

 

Bron: P&O actueel / mr. Ingrid Kooijman LJN BX6556 Hof Arnhem Ontslag op staande voet Hoger beroep 14 augustus 2012

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 03/10/2012 10:27.21