VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Tot 20% (!) van de pensioenpremie op aan kosten (!)

 

Bijna een vijfde van de bijdragen aan pensioenfondsen gaat op aan uitvoerings- en vermogensbeheerkosten, blijkt uit een rapport van actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock. Het onderzoek schat dat de 219 onderzochte pensioenfondsen in totaal € 5 tot € 6 miljard per jaar aan kosten kwijt zijn. Dat is 17% tot 20% van de totaal verschuldigde jaarlijkse werkgevers- en werknemersbijdragen (€ 30 miljard). De onderzochte fondsen beheren samen 99% van het totale pensioenvermogen in Nederland. Het onderzoek belicht vier soorten uitvoeringskosten: administratiekosten, controle- en advieskosten, accountantskosten en overige kosten. De geanalyseerde fondsen betalen gemiddeld € 1,1 miljard per jaar aan uitvoeringskosten, dat is 4% van de verschuldigde premie. De twee grootste fondsen (ABP en PFZW) nemen een derde van de totale uitvoeringskosten voor hun rekening. De uitvoeringskosten zijn gelijk aan gemiddeld € 134 per deelnemer per jaar. Voor de 127 kleinere fondsen met 1.000 tot 10.000 deelnemers bedragen de kosten per deelnemer € 356 per jaar (!). De vermogensbeheerkosten komen neer op circa € 3 miljard. Niet alle pensioenfondsen publiceren deze kosten, een derde nam ze niet op in het jaarverslag. Slechts een kwart van de fondsen waagde zich aan een inschatting van de transactiekosten. De onderzoekers trokken die gegevens door en komen uit op een bedrag ven € 1 miljard. Ze geven aan daarmee aan de lage kant te zitten. De jaarlijkse kosten voor vermogensbeheer, dus inclusief transactiekosten, komen daarmee uit tussen de 45 en 55 basispunten van het belegd vermogen. Vermindering van die kosten met 1 basispunt leidt al tot een kostenbesparing van € 90 miljoen per jaar, aldus de onderzoekers. Een daling van de vermogensbeheerkosten met 25 basispunten kan, in 40 jaar tijd, leiden tot een verhoging van de pensioenen met 10%. Jeroen Koopmans, partner bij LCP Netherlands: “Ons onderzoek toont duidelijk aan dat er een efficiencyslag gemaakt kan worden. Er is een duidelijk verband tussen kosten en de pensioenresultaten. Besturen van pensioenfondsen dienen zich kritischer op te stellen ten opzichte van hun vermogensbeheerders en de door hen in rekening gebrachte kosten.”

 

 

Pensioenfederatie: ‘Kosten niet relateren aan premie’

De Pensioenfederatie nuanceert de relatie die actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock legt tussen uitvoerings- en vermogensbeheerkosten en de ingelegde premie. “De kosten hebben betrekking op het belegd vermogen. De premie heeft bovendien betrekking op de actieve deelnemers. Pensioenfondsen hebben echter ook een groot aantal slapende deelnemers waarvoor geen premie wordt betaald, maar waar wel kosten voor worden gemaakt.” Het rapport van LCP zegt dat de vermogensbeheerkosten in 2011 ca. 3 miljard bedroegen. De Pensioenfederatie haalt een OESO-onderzoek aan waaruit blijkt dat het rendement van de Nederlandse pensioenfondsen in 2011 ca. 8,2% bedroeg. “Dit komt neer op een rendement van meer dan € 60 miljard. De vermogensbeheerkosten zijn hieraan gerelateerd omdat een deel van de kosten bestaat uit prestatieafhankelijke vergoedingen. Met andere woorden: hoe hoger het rendement, hoe hoger de kosten in euro’s.” LCB concludeert voorts dat nog niet alle pensioenfondsen transparant zijn over de kosten. Een kwart geeft transactiekosten prijs in het jaarverslag en tweederde maakt de vermogensbeheerkosten inzichtelijk. De Pensioenfederatie reageert: "Wij hebben in 2011 de Aanbevelingen Uitvoeringskosten gepresenteerd. Hierin worden pensioenfondsen opgeroepen transparant te zijn over de kosten. We zien dat deze oproep brede navolging heeft gekregen en dat veel fondsen inzage hebben gegeven in hun administratiekosten, kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten."

 

Bron: AM Signalen, 3 oktober 2012

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 03/10/2012 10:15.17