VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

> Eerste Flex BV opgericht

 

Om klokslag twaalf uur werden op 1 oktober 2012 bij Trip Advocaten & Notarissen in Groningen en bij notariskantoor Blankestijn in Zelhem de eerste Flex BV's opgericht. Warmtepomp Service Noord Nederland BV en Allnovation BV mogen zich de eerste Flex BV's noemen.  Door een ingrijpende wetswijziging die per 1 oktober 2012 in werking is getreden, wordt het voor ondernemers eenvoudiger om sneller een besloten vennootschap op te richten. Een groot aantal administratieve beperkingen is vervallen. Ook hebben ondernemers meer mogelijkheden om de BV meer naar eigen inzicht in te richten.

 

Directeur Harm Vredenburg van Warmtepomp Service Noord Nederland BV schroomt niet om overbodige administratieve regelgeving aan de kaak te stellen. ‘Door een overkill aan wetgeving en belastingregels zien ondernemers soms door de bomen het bos niet meer. De Haagse politiek lijkt met de invoering van de Flex BV een eerste stap in de goede richting te maken,’ aldus Vredenburg. Hij was dan ook onmiddellijk enthousiast over de oprichting van de eerste Flex BV van Nederland. Vredenburg stelt dat het nieuwe recht past bij de innovatieve bedrijfsvoering van zijn groep van installatiebedrijven. De nieuwe onderneming zal zogenoemde warmtepompen in bedrijf stellen en onderhouden voor consumenten, installatiebedrijven en fabrikanten.

 

Volgens Jan Willem Reilink van Meeuwsen Ten Hoopen Accountants en Belastingadviseurs biedt de Flex BV veel mogelijkheden voor ondernemers. Wel constateert hij dat de fiscale regelgeving nog onvoldoende aansluit op de nieuwe wetgeving. Zo is nog veel onduidelijk over consequenties voor pensioen-BV’s. Volgens Ate Bijlsma, notaris bij Trip Advocaten & Notarissen in Groningen, biedt de Flex BV meer flexibiliteit en vrijheid, zodat de notaris de BV precies naar wens kan inrichten. ‘De BV is van confectie naar maatpak gegaan,’ aldus Bijlsma. 

 

Notariskantoor Blankestijn in Zelhem ging er ook voor zitten en op 1 oktober om 0.00 uur heeft notaris mr. Jeroen Blankestijn tezamen met de oprichter van Allnovation BV zijn handtekening gezet onder de Flex-BV.

Bron: Accountancynieuws 01102012

> Oprichten van BV vanaf vandaag makkelijker

01-10-2012 08:53 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ondernemers kunnen met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) oprichten en krijgen meer vrijheid om deze naar eigen inzicht vorm te geven. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging en flexibilisering van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op. Dit blijkt uit een wet van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

 

Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de BV inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

Voor ondernemers die een standaard-BV willen oprichten, passen de statuten op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig. De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt ook uit de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en de gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Bron: Accountancynieuws 01102012

> Flex-bv uitkomst voor startende ondernemer

van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM -  Goedkoper, flexibeler, met meer maatwerk en minder papierwinkel. Het oprichten van een kleine besloten vennootschap is sinds vandaag een stuk simpeler. En honderden euro’s goedkoper, denkt het Koninklijk Notarieel Broederschap (KNB).

 

De flex-bv maakt snel inspelen op veranderingen op bijvoorbeeld de zonnepanelenmarkt mogelijk.

 

Officieel de eerste die zijn akte vandaag onder de nieuwe regels laat passeren is de 32-jarige Nijmeegse starter Marc Buijs, die met zijn All Clean Energy B.V. de zonnepanelenmarkt wil bestormen. „Ik heb op advies van mijn notaris gekozen voor een flex-bv, omdat dit een nogal heftige markt is. Met een flex-bv is het makkelijker om snel in te spelen op veranderingen als die plaatsvinden”, zegt hij.  Maar de lagere kosten zijn prettig. „Bij een flex-bv hoef je die € 18.000 startkapitaal niet meer te storten en ook die dure bankverklaring hoeft dus ook niet meer”, zegt Buijs.

Met het afschaffen van de eis van het startkapitaal is volgens Ruud van Gerven, voorzitter van het Koninklijk Notarieel Broederschap, geen verlies van zekerheid voor zakenpartners. „Dat was toch een wassen neus, aangezien dat geld meestal heel snel werd opgesoupeerd”, zegt hij.  Maar niet alleen het regelen van het startkapitaal, ook het papierwerk daaromheen scheelt moeite en geld. Banken vragen voor bankverklaringen wel honderden euro’s en ook ondernemers die de taxatie van hun auto door de accountant gebruiken voor het startkapitaal kunnen zich die kosten uitsparen.

Bron: Telegraaf 01102012

VerbijsterendAdvies.nl  

 Laatste update: 01/10/2012 15:10.09