VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Nieuw beleid doorschuiving AB (aanmerkelijk belang) en preferente aandelen

Samenvatting

Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw verzamelbesluit over aanmerkelijk belang uitgebracht met onder meer enkele nieuwe goedkeuringen voor situaties van doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (veelal als onderdeel van een bedrijfsopvolging) en bij schenking en vererving van preferente aandelen. Deze goedkeuringen zien op de doorschuifregeling in het aanmerkelijk belang zoals die geldt vanaf 1 januari 2010. Het nieuwe verzamelbesluit geldt vanaf 4 september 2012 en vervangt het vorige verzamelbesluit uit 2006.

Volledig artikel

Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw verzamelbesluit over aanmerkelijk belang uitgebracht. Naast een actualisering van bestaand beleid, bevat het besluit ook een aantal nieuwe beleidsstandpunten.  Nieuw zijn onder meer enkele goedkeuringen voor situaties van doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (veelal als onderdeel van een bedrijfsopvolging) en bij schenking en vererving van preferente aandelen. Deze goedkeuringen zien op de doorschuifregeling in het aanmerkelijk belang zoals die geldt vanaf 1 januari 2010. In hoofdlijnen houden de goedkeuringen het volgende in: 

Een van de voorwaarden bij doorschuiving van de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelangaandelen betreft de voorwaarde dat de verkrijger van de aanmerkelijkaandelen op het tijdstip van de verkrijging al ten minste 36 maanden in dienst is van de vennootschap waarop de aanmerkelijkbelangaandelen betrekking hebben (de dienstbetrekkingeis). Als dienstbetrekking kwalificeert niet alleen de normale dienstbetrekking, maar ook enkele bijzondere vormen van dienstbetrekking in de zin van de loonbelasting: de zogeheten fictieve dienstbetrekkingen. 

 Belastingdienst: Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn de volgende arbeidsrelaties ook fictieve dienstbetrekkingen:

Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang

Commissarissen

Meewerkende kinderen

Pseudowerknemers (opting-in)

·                     Doorschuiving is ook mogelijk als de verkrijger (bedrijfsopvolger) van de aanmerkelijkbelangaandelen in plaats van een dienstbetrekking bij de vennootschap waarop de aanmerkelijkbelangaandelen betrekking hebben, door middel van een samenwerkingsverband betrokken is bij die vennootschap. Daarbij gelden enige voorwaarden.

·                     De 36-maandseis hoeft niet altijd een aaneengesloten periode te zijn. Het besluit geeft daarvan enige voorbeelden.

·                     Ook als de verkrijger van de aanmerkelijkbelang-aandelen werkzaamheden voor die bv heeft verricht via een persoonlijke houdstermaatschappij, kan worden voldaan aan de dienstbetrekkingeis. Het betreft veelal situaties waarbij een management-bv haar directeur-grootaandeelhouder ter beschikking stelt aan een bv voor het verrichten van werkzaamheden.

·                     Doorschuiving is onder voorwaarden ook mogelijk bij overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen tegen schuldigerkenning waarbij de koopprijs geheel of gedeeltelijk onmiddellijk wordt kwijtgescholden.

·                     Bij schenking en vererving van preferente aandelen die vóór 2010 zijn ontstaan, waarbij nog geen rekening is gehouden met de na 2010 geldende voorwaarde dat sprake moet zijn van een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen, gepaard met een toekenning van gewone aandelen aan een ander, geldt onder voorwaarden ook een goedkeuring.

·                     Verder geldt een goedkeuring voor doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij schenking en vererving van preferente aandelen, waarbij de preferente aandelen vóór 2010 zijn ontstaan door omwisseling van een vordering. Ook hierbij gelden enige voorwaarden.
 

Het nieuwe verzamelbesluit geldt vanaf 4 september 2012 en vervangt het vorige verzamelbesluit van 23 november 2006 .
 
Bron: pwc.belastingnieuws 20092012 / Ministerie van Financiën, 4-9-2012, nr. BLKB2012/101M.

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 20/09/2012 12:53.51