VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Teruggaafregeling overdrachtsbelasting geactualiseerd, Goedkeuringen bij teruggaaf en vrijstelling overdrachtsbelasting bij herstel oude situatie

Samenvatting

De regeling voor de teruggaaf van reeds geheven overdrachtsbelasting bij de oorspronkelijke levering en de vrijstelling bij de teruglevering geldt onder voorwaarden ook in situaties waarbij de betreffende onroerende zaak in waarde is veranderd. Hetzelfde is het geval als volledig feitelijk en juridisch herstel van de oorspronkelijke situatie niet meer mogelijk is als bij een personenvennootschap (de oorspronkelijke verkoper van de onroerende zaak) een van de toenmalige maten/firmanten inmiddels is vervangen door een ander. Dit blijkt uit een actualiseringsbesluit van 30 augustus 2012 over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting.

Volledig artikel

De regeling voor de teruggaaf van reeds geheven overdrachtsbelasting bij de oorspronkelijke levering en de vrijstelling bij de teruglevering geldt onder voorwaarden ook in situaties waarbij de betreffende onroerende zaak in waarde is veranderd. Hetzelfde is het geval als volledig feitelijk en juridisch herstel van de oorspronkelijke situatie niet meer mogelijk is als bij een personenvennootschap (de oorspronkelijke verkoper van de onroerende zaak) een van de toenmalige maten/firmanten inmiddels is vervangen door een ander. Dit blijkt uit een op 30 augustus 2012 verschenen actualiseringsbesluit over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting. Dit besluit is op 12 september 2012 in werking getreden en vervangt per deze datum het voorgaande besluit van 3 mei 2005.

Hoofdlijnen teruggaafregeling

Bij herstel van de oorspronkelijke (eigendoms- en bezits)situatie van een onroerende zaak bestaat onder voorwaarden zowel recht op teruggaaf van de geheven overdrachtsbelasting bij de oorspronkelijke levering als een vrijstelling bij de teruglevering. Dat is het geval als de toestand van vóór de verkrijging zowel feitelijk als juridisch wordt hersteld. Dit houdt in dat de vorige eigenaar of zakelijk gerechtigde (bijvoorbeeld op grond van een appartementsrecht) weer dezelfde juridische status verkrijgt. Verder moet hij feitelijk weer in dezelfde betrekking tot de onroerende zaak komen te verkeren als daarvóór. Dat wil zeggen dat hij de onroerende zaak weer op dezelfde wijze moet kunnen gebruiken als voorheen. De vrijstelling of teruggaaf wordt overigens niet automatisch verleend, maar op verzoek. Er bestaat recht op de vrijstelling of teruggaaf als de toestand van vóór de verkrijging wordt hersteld als gevolg van:

  1. de vervulling van een ontbindende voorwaarde;
  2. nietigheid (van rechtswege nooit bestaan hebbend) of vernietiging (bijvoorbeeld door de rechter)
  3. ontbinding wegens niet-nakoming van een verbintenis

Toelichting nieuwe goedkeuringen
Het kan zijn dat de onroerende zaak in waarde is gestegen. De staatssecretaris heeft nu onder voorwaarden goedgekeurd dat de koopsom niet geheel behoeft te worden gerestitueerd, maar mag worden verrekend als de waardeverandering het gevolg is van een verbetering. Voorts mogen deze regelingen deels worden toegepast als zich een wijziging in een samenwerkingsverband heeft voorgedaan.
 
Bron: pwc belastingnieuws 13 september 2012  Ministerie van Financiën, 30-8-2012, nr. BLKB/2012/791M (gepubliceerd 11-9-2012).

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 14/09/2012 10:05.44