VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Beoordeeld 30%-regeling schaarse beroepen

 

Samenvatting

Rechtbank Arnhem en Rechtbank Haarlem hebben verschillend geoordeeld over de vraag of een in 2011 aangetrokken buitenlandse tandarts in aanmerking kwam voor de toepassing voor de 30%-vergoedingregeling. Volgens Rechtbank Haarlem was wel voldaan aan het ‘schaarstecriterium’ uit de 30%-regeling, maar volgens Rechtbank Arnhem niet. Dat is toch vrij opmerkelijk aangezien beide rechtbanken hun oordelen baseerden op vrijwel dezelfde door partijen overgelegde processtukken met opinies van diverse instellingen over al of niet schaarse specifieke deskundigheid van tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt….

 

Volledig artikel

Rechtbank Arnhem en Rechtbank Haarlem hebben verschillend geoordeeld over de vraag of een in 2011 aangetrokken buitenlandse tandarts in aanmerking kwam voor toepassing van de zogeheten 30%-vergoedingsregeling (hierna: 30%-regeling). Volgens Rechtbank Haarlem was wel voldaan aan het schaarstecriterium maar volgens Rechtbank Arnhem niet. Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit, de 30%-regeling. Op basis van deze regeling kan aan kwalificerende werknemers een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het loon worden uitbetaald. De betreffende werknemer moet dan over kennis, kundigheid of ervaring beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Maatgevend hierbij is de situatie op de dag waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten conform eerdere rechtspraak.

 

Procedure voor Rechtbank Haarlem 25-5-2012 (gepubliceerd 29-8-2012).

In de procedure voor Rechtbank Haarlem was sprake van een eerste verzoek om toepassing van de 30%-regeling voor een in 2011 uit het buitenland aangeworven tandarts. De rechtbank baseerde zich op de door de partijen overgelegde processtukken met opinies van diverse instellingen over de al of niet schaarse specifieke deskundigheid van tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze opinies waren vrijwel dezelfde als in de hieronder volgende procedure van Rechtbank Arnhem die het beroep ongegrond verklaarde. Niettemin was Rechtbank Haarlem van oordeel dat in 2011 nog wel sprake was van schaarse specifieke deskundigheid van tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt en verklaarde het beroep van deze tandarts daarom WEL gegrond.

 

Procedure voor Rechtbank Arnhem  23-8-2012 (gepubliceerd 24-8-2-12).

De procedure voor Rechtbank Arnhem had betrekking op een buitenlandse tandarts die op 15 mei 2011 een arbeidsovereenkomst had gesloten met een in Nederland gevestigde tandartspraktijk. Hij had vanaf 2006 ook al bij andere tandartsenpraktijken gewerkt in Nederland en was steeds in aanmerking gekomen voor de 30%-regeling. Ditmaal weigerde de inspecteur de 30%-regeling toe te kennen, omdat geen sprake meer was van schaarste van tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De tandarts stelde dat voor de toets aan het schaarstecriterium de al in Nederland aanwezige tandartsen, die als ingekomen werknemer kwalificeren en eventueel al gebruik maken van de 30%-regeling, niet meetellen. De rechtbank wees dat af. In de wet- en regelgeving, wetsgeschiedenis en rechtspraak zijn voor die stelling geen aanknopingspunten te vinden. Ook gezien de achtergrond van de 30%-regeling was de rechtbank van oordeel dat juist wel met al ingekomen werknemers rekening gehouden moet worden. Juist door de schaarste is er een instroom van buitenlandse werknemers geweest.

 

De tandarts en de inspecteur hadden diverse documenten overgelegd met opinies van diverse instellingen om hun standpunt te onderbouwen dat in Nederland in 2011 wel of geen schaarste aan tandartsen was. Uit de processtukken van de inspecteur maakte de rechtbank op dat op 15 mei 2011 geen sprake meer was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De rechtbank kwam tot het oordeel dat de betreffende tandarts dan niet meer in aanmerking kwam voor de 30%-regeling en verklaarde het beroep van de tandarts ongegrond….

 

Bron: PWC belastingnieuws 04092012 Rechtbank Arnhem 23-8-2012, nr. 11/4814 (gepubliceerd 24-8-2-12). / Rechtbank Haarlem, 25-5-2012, nr. 11/5869 (gepubliceerd 29-8-2012).

VerbijsterendAdvies.nl “blijft u dus fiscalert en strijdvaardig !”Laatste update: 05/09/2012 16:31.49