VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Advieshiaat kost Rabobank mogelijk 1 miljoen ?!

 

Rabobank Woudenberg-Lunteren is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot het afhandelen van een schadeclaim die een softwarebedrijf op zijn dak had gekregen van een opdrachtgever.

 

De rechtbank is van mening dat Rabobank als tussenpersoon heeft verzuimd om het softwarebedrijf een deugdelijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering te adviseren.

 

Het bedrag dat Rabobank bij toewijzing van de claim kwijt is, kan oplopen tot € 1 mln!!

 

In de zaak draait het om softwarebedrijf PMP uit Lunteren en de aansprakelijkheidsverzekering die het bedrijf sinds 1994 bij Aegon had en waarvoor Rabobank als tussenpersoon optrad. PMP sprak de polis begin vorig jaar aan toen bleek dat een bouwbedrijf naar eigen zeggen door de software van PMP, een miljoen was misgelopen door een fout in een offerte voor het Waterschap Rijn & IJssel. De door PMP ontworpen lengte van het veld waarin de aannemer zijn prijs kon invullen was met 6 cijfers er één tekort, zo stelde PMP naderhand zelf.

 

Aegon wees het beroep van PMP op de lopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering direct van de hand omdat de polis geen zuivere vermogensschade dekte en omdat ook schade door softwarefouten niet was inbegrepen bij de dekking. Het softwarebedrijf is van mening dat die dekking wel had bestaan als de Rabobank tijdig had geadviseerd om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven te sluiten.

 

In de uitspraak volgt de Rechtbank in Arnhem deze redenatie, overigens zonder een oordeel te geven over de vraag of de claim van het bouwbedrijf terecht is.

 

Hoewel Rabobank zich onder meer beriep op de omstandigheid dat zij de verzekeringsportefeuille in 2002 had overgenomen van een andere tussenpersoon, ontslaat dat de bank volgens de rechter niet van de plicht om het softwarebedrijf te adviseren een passende aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. "Rabobank beheerde immers de gehele verzekeringsportefeuille en zij wist of had redelijkerwijs moeten weten dat de eiser software ontwikkelt en verkoopt."

 

Eerder deze maand haalde Rabobank voor de rechtbank Breda ook al bakzeil in een soortgelijke zaak waarbij een assurantieadviseur van de bank had verzuimd om een boer adequaat te adviseren over een verzekering tegen vorstschade.

 

Bron: AM 23082012  / Rechtbank Arnhem

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 23/08/2012 09:55.08