VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

DNB voorstander kortere WW

 

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat de looptijd van werkloosheidsuitkeringen moet worden verkort tot 1 jaar. Tegelijkertijd wordt een versobering van de ontslagbescherming voorgesteld. De maatregelen moeten volgens de toezichthouder de participatie verhogen en de arbeidsmarkt weerbaarder maken tegen een crisis.

 

DNB vindt dat de relatief hoge ontslagbescherming en lange duur van de werkloosheidsuitkeringen "meer dynamiek en participatie in de weg zitten".

 

De door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afgesproken aanpassing van de ontslagvergoeding verhoogt volgens DNB de kansen voor ouderen om sneller aan het werk te komen. Hetzelfde geldt voor het verkorten van de WW-duur.

 

Hoewel de werkloosheid in Nederland in 2011 met gemiddeld 4,4% internationaal gezien laag bleef, is verdere modernisering van de arbeidsmarkt nodig, zo stelt DNB. De grootste uitdaging daarbij moet zijn om meer ouderen aan het werk te houden of aan werk te helpen.

 

In een donderdag verschenen publicatie van de DNB wordt becijferd dat de arbeidsparticipatie van ouderen tussen de 55 en 65 jaar de afgelopen jaren is gestegen van 34% tot 54%, maar die 54% steekt volgens DNB "karig af bij de participatie van ouderen in sommige buitenlanden". "In Zweden is bijvoorbeeld nog driekwart van deze leeftijdsgroep actief op de arbeidsmarkt."

 

Bron: AM 12082012

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 13/08/2012 09:45.00