VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

In BV gestorte bedragen geen lening maar aanzuivering eigen vermogen.....

 

De Hoge Raad heeft beslist dat er geen cassatie mogelijk is tegen een eerder oordeel van Hof Den Haag dat een DGA geen geld aan de BV heeft uitgeleend, maar alleen het eigen vermogen heeft aangezuiverd.

Een DGA stort in de jaren 2003-2004 103.750 in de BV. De winkel van de BV is per 30 april 2005 beëindigd. In zijn IB-aangifte voor het jaar 2005 verantwoordt de DGA een negatief resultaat uit overige werkzaamheden van € 102.769 in verband met de stortingen in de BV. De inspecteur corrigeert de aangifte. Hij verhoogt het belastbaar inkomen uit werk en woning met € 102.769 en verlaagt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang met € 102.769.

Hof Den Haag oordeelt dat de DGA geen geld aan de BV heeft uitgeleend, maar slechts de vennootschap informeel voorzien heeft van eigen vermogen. Het hof stelt hierbij vast dat uit het vermogen van de BV, de belastbare winst van de BV en de stortingen door de DGA, het beeld naar voren komt dat de DGA het door de geleden verliezen ontstane negatieve bedrijfsvermogen (deels) aanzuiverde via stortingen op de rekening-courant van de BV.

 

Verder merkt het hof nog op dat dit beeld wordt bevestigd doordat er geen leningsovereenkomst is opgesteld en er geen aflossingsschema en rentepercentage was overeengekomen. Het gelijk is aan de inspecteur. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden.

 

Bron: 12082012 KluwerPlein Hoge Raad, 11/03833, 11 mei 2012

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 13/08/2012 09:30.29