VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Taxatierapport succesvol WOZ-bezwaar wordt vergoed !

 

Als een taxatierapport nodig is om een bezwaar of beroep tegen een door de gemeente vastgestelde WOZ-(Wet waardering onroerende zaken)-waarde te onderbouwen, moeten de kosten van zo’n taxatierapport worden vergoed. Voorwaarde is wel dat het bezwaar of beroep ook geheel of gedeeltelijk gegrond moet zijn verklaard. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

 

De Hoge Raad heeft zich ook gebogen over de vraag wát er in zo’n geval zou moeten worden vergoed. Volgens de Hoge Raad is de wettelijke uurvergoeding van € 81,23 een maximumtarief. Hoeveel in een bepaald geval wordt vergoed, hangt niet af van het door de taxateur in rekening gebrachte bedrag en ook niet van de de gangbare uurtarieven voor een taxatierapport in een WOZ-procedure. De  hoogte van het te vergoeden uurtarief wordt alleen bepaald door de aard van het getaxeerde object, aldus de Hoge Raad. Als de taxatie van een object zeer ingewikkeld is, kan het maximum uurtarief gerechtvaardigd zijn.

 

Omdat ook de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor het taxatieverslag in de praktijk regelmatig aanleiding geeft tot geschillen en omdat de beslissing over het te hanteren uurtarief vooral van feitelijke aard is, spoort de Hoge Raad gerechten aan beleid te ontwikkelen voor een uniforme toepassing van de te hanteren uurtarieven. Daarbij moet de aard van de te taxeren objecten het uitgangspunt zijn.

Bron: 16-07-2012 11:13 • Rechtspraak.nl / Hoge Raad

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 17/07/2012 12:46.25