VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Verhoging btw-tarief 1 oktober 2012

Samenvatting

De verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 gaat vergezeld met een overgangsmaatregel. Dat blijkt onder meer uit het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. Voor de vraag of u 19% of 21% btw in rekening moet brengen, is volgens het wetsvoorstel het moment van presteren bijna altijd doorslaggevend. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang. Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën met nadere goedkeuringen in de praktische sfeer. Bij de laatste btw-tariefsverhoging, in 2001, hebben dergelijke goedkeuringen het licht gezien. In het bijzonder valt te denken aan de mogelijkheid om al voor 1 oktober met 21% btw te factureren voor prestaties die op of na 1 oktober 2012 verricht worden, om te voorkomen dat de extra 2% op 1 oktober 2012 moet worden gefactureerd en verwerkt. Bij de vorige tariefsverhoging is deze praktische goedkeuring gebruikt om administratieve problemen te voorkomen.

Volledig artikel

De verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 gaat vergezeld met een overgangsmaatregel. Dat blijkt onder meer uit het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013. De in het wetsvoorstel voorgestelde overgangsregeling bepaalt in het kort het volgende: 
 

  1. Het algemene tarief van 19% geldt als u een goed levert of een dienst verricht vóór 1 oktober 2012. Dat geldt ook als u de factuur op of na 1 oktober 2012 uitreikt en/of de betaling op of na 1 oktober 2012 ontvangt;
  2. Verricht u een goederenlevering of dienst op of na 1 oktober 2012, dan geldt als uitgangspunt dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is. Als u voor 1 oktober 2012 factureert en/of de betaling ontvangt, is hierbij in eerste instantie nog 19% btw verschuldigd. Het verschil tussen 19% en 21% bent u volgens deze overgangsregeling op 1 oktober 2012 verschuldigd aan de fiscus. Dat wil zeggen, in de btw-aangifte over oktober 2012, dan wel over het vierde kwartaal van 2012;
  3. Als u op grond van een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een onroerende zaak levert of een bouwwerk oplevert tegen een vergoeding die vervalt in termijnen, blijft over de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen het 19%-tarief van toepassing.
     

Voor de vraag of u 19% of 21% btw in rekening moet brengen, is volgens het wetsvoorstel dus het moment van presteren bijna altijd doorslaggevend. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang. Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën met nadere goedkeuringen in de praktische sfeer. Bij de laatste btw-tariefsverhoging, in 2001, hebben dergelijke goedkeuringen het licht gezien.
In het bijzonder valt te denken aan de mogelijkheid om al voor 1 oktober met 21% btw te factureren voor prestaties die op of na 1 oktober 2012 verricht worden, om te voorkomen dat de extra 2% op 1 oktober 2012 moet worden gefactureerd en verwerkt. Bij de vorige tariefsverhoging is deze praktische goedkeuring gebruikt om administratieve problemen te voorkomen.
 
 
Btw-ondernemers die geen (volledig) recht op aftrek van inkoop-btw hebben
In veel business-to-business situaties zal de tariefsverhoging niet nadelig voor de afnemer zijn, omdat de afnemer volledig recht op aftrek van btw heeft. Kan uw organisatie echter niet alle inkoop-btw die zij betaalt in aftrek brengen, dan is er – vanzelfsprekend – een financieel belang mee gemoeid dat uw toeleveranciers niet met 21% btw factureren in het geval slechts 19% verschuldigd is. Zeker in de maand oktober zullen degenen die facturen controleren bijzonder alert moeten zijn. Verder zijn er wellicht mogelijkheden om uitgaven/investeringen slim te plannen, waardoor nog gebruik gemaakt kan worden van het btw-tarief van 19%.
Ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten kunnen ten slotte te maken krijgen met de zogeheten integratieheffing, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw pand voor eigen gebruik. Als de bouw van het pand aanvangt voor 1 oktober 2012 en daarna eindigt, kan bij de berekening van de btw die is verschuldigd voor de integratielevering deels uitgegaan worden van het btw-tarief van 19% en deels van het tarief van 21%.
 
 
Bron: pwc.belastingnieuws   14 juni 2012   Overgangsmaatregel bij verhoging btw-tarief 1 oktober 2012

Tweede Kamer, 4-6-2012, 33287 nrs 1 – 4.

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 15/06/2012 10:46.44