VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Onderlinge ’s-Gravenhage deelt voor het eerst geen winst uit aan polishouders

 

Het bedrijf moet alle winst inhouden om de solvabiliteit te versterken. Een hogere buffer is nodig omdat er nieuwe eisen op komst zijn (in jargon: Solvency 2) en de rente erg laag bljift. De traditionele verzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage keert voor het eerst sinds minstens een halve eeuw geen winst uit aan de polishouders.

 

Traditionele levensverzekeringen

De combinatie van Solvency 2 en de extreem laag blijvende kapitaalmarktrente komt hard aan bij de verzekeraar die gespecialiseerd is in traditionele levensverzekeringen. Dat wil zeggen: verzekeringen waarbij de klant een min of meer zeker minimaal jaarlijks rendement krijgt. De meeste commerciële verzekeraars proberen dit soort garantiepolissen terug te dringen ten faveure van producten waarbij de klant zelf het beleggingsrisico draagt.

 

Gegarandeerde rente

Bij de Onderlinge is er een gegarandeerde rente waar dan in vrijwel alle jaren een winstdelingsregeling bovenop komt. Zeker bij oude polissen is de gegarandeerde rente hoog, soms meer dan 4%. Dat percentage moet de Onderlinge ook voor elke nieuwe premie-inleg garanderen.

 

Gemiddeld is de gegarandeerde rente over de portefeuille van de Onderlinge 3,5%. Ter vergelijking: de langjarige risicovrije rente in Nederland (dertig jaar) is momenteel minder dan 2% !!

 

Meer buffer

Hoewel de laatste details van Solvency 2, het nieuwe toezichtregime, nog moeten worden bepaald, is wel duidelijk dat voor keiharde garanties meer buffer moet worden aangehouden. Daarom houdt de Onderlinge de hele nettowinst van € 18,9 mln in kas. Daarmee groeit de buffer naar €236 mln.

 

Voor het goede begrip: dat is wat de Onderlinge meer in kas heeft dan de voorziening die nodig is om de polisverplichtingen te kunnen nakomen. Die voorziening is €1,3 mrd, en dat is nog maar fractioneel (€12,6 mln) hoger dan wat volgens toezichthouder DNB aanwezig moet zijn. Vóór de crisis was het gat tussen de jaarlijkse ‘toereikendheidstoets’ en de voorziening (een soort buffer boven op de officiële buffer) veel groter.

 

Ongunstiger

En dan nog: deze toets is eind vorig jaar voor het eerst uitgevoerd met een rekenrente die afhangt van de gemiddelde rente van de beste eurolanden (de zogeheten ECB AAA-curve). Tot voor kort gebruikte de Onderlinge de zogeheten swapcurve, de risicovrije Nederlandse rente die momenteel lager ligt. En dat zou dus nog ongunstiger  zijn geweest voor de Onderlinge.

 

De Onderlinge zegt zich geen zorgen te maken over de steeds lagere rente. Het gemiddelde rendement was afgelopen jaar 4% en bovendien is er een stevige buffer, aldus het bedrijf.

 

Fikse tegenvaller

Het overslaan van de winstuitkering is een fikse tegenvaller voor houders van de half miljoen polissen. Want hoewel ze formeel geen recht hebben op een extra rendement, rekenden ze er wel op, gelet op de prestaties uit het verleden. Bovendien zijn de polissen soms verkocht door adviseurs, bijvoorbeeld voor de aflossing van een hypotheek, met een voorbeeldrendement dat ver boven de gegarandeerde rente uitkwam.

 

Volgens de Onderlinge hebben klanten echter altijd ook een berekening te zien gekregen waarbij de winstdeling nihil zou zijn. Het bedrijf zegt niet te weten of mensen met een tekort komen te zitten, bijvoorbeeld om te zijner tijd de hypotheek af te lossen, nu er een uitkering is overgeslagen.

 

Bron: FD / Cor de Horde  woensdag 16 mei 2012, 00:00

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 16/05/2012 10:54.56