VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hogere btw nekt kopers nieuwbouw

Ontwikkelaars en bouwers stellen dat de voorgenomen btw-verhoging tot ongerustheid bij nieuwbouwkopers leidt. De verhoging naar 21% heeft als onbedoeld effect dat ook kopers die recentelijk een nieuwe woning hebben gekocht, geconfronteerd worden met duizenden euro's extra btw-afdracht.

Ontwikkelaars en bouwers verenigd in Bouwend Nederland, de Neprom en NVB pleiten daarom voor overgangsmaatregelen. Voor wie onder het oude btw-tarief een nieuwbouwwoning heeft gekocht, zou dit tarief ook voor de resterende betalingstermijnen moeten gelden.

Als het aan VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ligt, gaat met ingang van 1 oktober het hoogste btw-tarief van 19% naar 21%. Ook over nieuwbouwwoningen moet de hogere btw in rekening worden gebracht. Bij een gemiddelde nieuwbouwwoning van Euro 250.000 leidt dit tot een prijsverhoging van Euro 4.200. Voor kopers die vóór 1 oktober een nieuw huis hebben gekocht dat na 1 oktober wordt opgeleverd, heeft dit - waarschijnlijk onbedoeld - vervelende consequenties.

Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt de verkoopprijs in termijnen bij de koper in rekening gebracht. De eerste termijn heeft doorgaans betrekking op de aankoop van de grond; de rest van de termijnen wordt gefactureerd al naar gelang de bouw vordert. Volgens de belastingwetgeving moet het btw-tarief in rekening worden gebracht dat geldt op het moment dat de prestatie is geleverd en de termijn wordt gefactureerd. Dat betekent dat kopers die een nieuwbouwwoning hebben gekocht die op het moment van invoering van het hogere btw-tarief nog niet is opgeleverd, over de dan nog resterende termijnen het hogere btw-tarief moeten betalen. Dat scheelt dus snel duizenden euro's.

Kopers kunnen hierdoor in de problemen komen, omdat hiermee bij de hypotheekverstrekking geen rekening is gehouden. Bovendien voelen nieuwbouwkopers zich ernstig tekort gedaan, omdat zij door deze regeling fors meer moeten betalen dan kopers van bestaande huizen. Bovendien zijn de kopers daarvan toch al in het voordeel doordat de overdrachtsbelasting op 2% blijft gehandhaafd. De eerste ongeruste kopers van nieuwbouwwoningen hebben zich al gemeld.

Bouwend Nederland, de Neprom en de NVB pleiten ervoor dat de Tweede Kamer snel overgangsmaatregelen treft waardoor voor nieuwe woningen, die voor 1 oktober 2012 zijn gekocht, het oude btw-tarief blijft gelden. Op die manier worden gedupeerde nieuwbouwkopers gevrijwaard.

Bron: NVM mei2012

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 09/05/2012 16:48.01