VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Creditnota en BTW goed regelen: want eenzijdig beëindigen contract en uitreiken creditfactuur leidt niet zo maar tot teruggave van btw

 

Het eenzijdig opzeggen van een contract door een leverancier wegens wanprestatie, waarbij deze leverancier ook eenzijdig overgaat tot het uitreiken van een creditfactuur ter beëindiging van de overeenkomst, geeft niet automatisch recht op een btw-teruggaaf. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Arnhem. De beëindiging van de overeenkomst en de uitreiking van de creditfactuur moeten zijn gebaseerd op overeenstemming tussen de leverancier en diens afnemer of op een uitspraak van de civiele rechter, aldus de Rechtbank. Voor de praktijk betekent dit, dat in gevallen waarin een afnemer zijn facturen niet betaalt, van tevoren overeenstemming moet worden bereikt over de afhandeling van deze niet-betaling. Als uit de contractsvoorwaarden of anderszins blijkt dat er bijvoorbeeld een betalingsregeling voor het uitstaande bedrag zou kunnen worden overeengekomen, leidt het eenzijdig opzeggen van een contract wegens wanprestatie en het daartoe uitreiken van een creditfactuur niet tot de beoogde btw-teruggaaf.

 

Volledig artikel

Btw wordt meestal verschuldigd op het moment dat deze wordt gefactureerd. Dan moet de btw dus op aangifte worden voldaan, ook als deze nog niet door de ontvanger van de factuur is betaald. In die gevallen waarin duidelijk wordt dat de ontvanger de factuur (geheel of gedeeltelijk) niet meer zal betalen, kan (een deel van) de aan de fiscus betaalde btw worden teruggevraagd. Dan moet de ondernemer wel aantonen dat deze btw niet is betaald en niet zal worden betaald.

 

Uit een uitspraak van Rechtbank Arnhem is duidelijk geworden dat het eenzijdig opzeggen van een contract door een leverancier wegens wanprestatie, waarbij deze leverancier ook eenzijdig overgaat tot het uitreiken van een creditfactuur ter beëindiging van de overeenkomst, niet automatisch recht geeft op een dergelijke btw-teruggaaf. De beëindiging van de overeenkomst en de uitreiking van de creditfactuur moeten zijn gebaseerd op overeenstemming tussen de leverancier en diens afnemer of op een uitspraak van de civiele rechter, aldus de Rechtbank.

 

Opmerking

Voor de praktijk betekent dit, dat in gevallen waarin een afnemer zijn facturen niet betaalt, van tevoren overeenstemming moet worden bereikt over de afhandeling van deze niet-betaling. Als uit de contractsvoorwaarden of anderszins blijkt dat er bijvoorbeeld een betalingsregeling voor het uitstaande bedrag zou kunnen worden overeengekomen, leidt het eenzijdig opzeggen van een contract wegens wanprestatie en het daartoe uitreiken van een creditfactuur niet tot de beoogde btw-teruggaaf.

 

Bron: PWC 3 mei 2012 Rechtbank Arnhem, 12-4-2012, nr. 11/1031.

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 04/05/2012 10:06.30