VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Alimentatieplicht beoordeeld

 

Hoewel ze alweer samenleefde met een andere (reeds gehuwde) man, wilde de vrouw toch ook nog partneralimentatie blijven ontvangen van haar ex-man. Maar Gerechtshof 's-Hertogenbosch stak hier een stokje voor.


Na echtscheiding en beëindiging geregistreerd partnerschap bestaat er recht op partneralimentatie voor de partner die niet in het eigen inkomen kan voorzien. Dit recht is gebaseerd op de lotsverbondenheid tussen partners, ontstaan tijdens het huwelijk of partnerschap. Deze lotsverbondenheid wordt doorbroken zodra de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander 'als waren ze gehuwd'. Maar wat nu als de alimentatieontvanger gaat samenwonen met iemand die al gehuwd is?

Alimentatieplicht loopt door
Die vraag moest het gerechtshof in Den Bosch onlangs beantwoorden in een alimentatiezaak. De alimentatiebetalende man had eerder bij de rechtbank aangegeven dat zijn ex-vrouw samenleefde met een reeds gehuwde man 'als waren ze gehuwd'. De rechtbank bepaalde echter dat in die situatie de lotsverbondenheid niet doorbroken wordt en de alimentatieplicht dus doorloopt. Zowel de man als de vrouw waren in hoger beroep gegaan.

Meer dan samenwonen
Het hof deed in de zaak hetzelfde als dat het had gedaan als de man met wie de vrouw samenwoonde niet gehuwd was. Het hof ging na of aan de voorwaarden voor samenleven 'als waren ze gehuwd' was voldaan. Samenwonen en samenleven 'als waren ze gehuwd' zijn niet hetzelfde. Als er slechts van samenwonen sprake is, wordt de alimentatieplicht niet doorbroken. Er moet aan meer voorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden samenleven
Er is sprake van samenleven met een ander als waren ze gehuwd, als tussen de samenwonenden een affectieve relatie bestaat van duurzame aard die meebrengt dat de alimentatiegerechtigde en die ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Hoewel de vrouw erkende dat ze samenwoonde met haar partner, betwistte ze dat er van samenleven of verval van lotsverbondenheid sprake was.

Rechtspraak Hoge Raad
Omdat de vrouw toegaf dat ze al langere tijd samenwoonde met haar partner, was daarmee de duurzame affectieve relatie en samenwoning aangetoond. Wat betreft de gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging, zocht het hof aansluiting bij de rechtspraak van de Hoge Raad.

Daaruit blijkt dat van de bedoelde huishouding en verzorging onder meer sprake is als de samenwonenden hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Niet vereist is dat van een financiële verstrengeling van beide inkomens moet zijn gebleken. Een 'in elkaars verzorging voorzien' kan ook worden aangenomen als sprake is van een taakverdeling tussen samenwonenden.

Daar was in het geval van de vrouw sprake van, waardoor aan alle criteria was voldaan. De vrouw had het verwijt van de man dat het huwelijk van haar partner alleen maar in stand werd gehouden zodat zij haar partneralimentatie zou kunnen blijven ontvangen, onvoldoende weerlegd.

Verval lotsverbondenheid en terugbetaling
De lotsverbondenheid (en daarmee de alimentatieplicht) tussen de man en de vrouw was komen te vervallen vanaf het moment dat de vrouw ervoor had gekozen om te gaan samenleven met haar partner en daarop van meet af aan haar hele leven had ingericht, aldus het hof. De vrouw diende de alimentatie die ze vanaf dat moment had ontvangen terug te betalen

Bron:
Jurofoon 29-03-2012 /  Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 maart 2012, LJN BV9239 

Lees meer: Ex moet alimentatie én onderzoekskosten terugbetalen
VerbijsterendAdvies.nl

 



Laatste update: 29/03/2012 13:18.57