VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Bouwterrein en overdrachtsbelasting; Einduitspraak in procedure over reikwijdte begrip bouwterrein

Samenvatting

Hof Den Haag heeft onlangs einduitspraak gedaan in de zaak Don Bosco. In deze procedure heeft het Europese Hof van Justitie criteria vastgesteld voor het begrip bouwterrein. Dat is onder meer van belang als de verkoper aan de koper ter zake van de levering omzetbelasting in rekening brengt. In dat geval kan dan recht op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bestaan. In dit sluitstuk van de procedure oordeelt het hof dat sprake was van een met btw belaste levering van een bouwterrein waardoor de vrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing was. Het hof vernietigde daarop de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting.

Volledig artikel

Hof Den Haag heeft onlangs einduitspraak gedaan in de zaak Don Bosco. In deze spraakmakende procedure had het Europese Hof van Justitie criteria vastgesteld voor het begrip bouwterrein. Dat is onder meer van belang als de verkoper aan de koper ter zake van de levering omzetbelasting in rekening brengt. In dat geval bestaat dan recht op een vrijstelling in de overdrachtsbelasting.
 
In de onderhavige procedure had Don Bosco Onroerend Goed BV in 1998 een perceel gekocht met twee oude gebouwen met de bedoeling deze te laten slopen en op het terrein nieuwe gebouwen te laten oprichten. Op het moment van levering aan Don Bosco had de verkoper een sloopvergunning aangevraagd en was een door de verkoper ingeschakelde aannemer net begonnen met de sloop van de gebouwen. De inspecteur was van mening dat geen sprake was van een levering van een bouwterrein, maar een vrijgestelde levering voor de btw van een bestaande onroerende zaak (grond met oude gebouwen) en legde Don Bosco een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op.
 
De Hoge Raad had in zijn arrest van 11 juni 2011 geoordeeld dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een levering van een bouwterrein niet van belang is hoever de sloop van de oude gebouwen ten tijde van de levering van de onroerende zaak is gevorderd, de staat waarin en de omstandigheden waaronder het terrein uiteindelijk door de verkoper aan de koper is opgeleverd. Voor de vrijstelling in de overdrachtsbelasting moet worden aangesloten bij hetgeen voor de btw-heffing wordt geleverd. De Hoge Raad verwees de zaak vervolgens naar Hof Den Haag om - met inachtneming van het HvJ-arrest Don Bosco - te beoordelen of er een bouwterrein was opgeleverd.
 
Voor Hof Den Haag liet de inspecteur zijn standpunt varen dat sprake was geweest van een vrijgestelde levering voor de btw. Met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad  kwam het hof tot de conclusie dat dan sprake was van een met btw belaste levering van een bouwterrein waardoor de vrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing was. Het hof vernietigde daarop de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting.
 
Bron: pwc.belastingnieuws 15 maart 2012 Hof Den Haag, 2-3-2012, nr. 11/00384 (gepubliceerd 12-3-2012).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 16/03/2012 09:52.14