VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Pensioenschade bij ontslag toegekend !

 

Een ontslag via het UWV zonder een vergoeding is niet zomaar kennelijk onredelijk. Maar de werkneemster die kort voor haar pensioen werd ontslagen, heeft recht op vergoeding van de pensioenschade, zo oordeelde de rechter.

  

De situatie

Een beëdigd deurwaarder wordt op haar 63e ontslagen met een ontslagvergunning van het UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het bedrijf was zijn grootste opdrachtgever kwijtgeraakt en vraagt, met succes, een ontslagvergunning voor de werkneemster aan.

 

De vordering

De werkneemster vindt dat het ontslag, om meerdere redenen, kennelijk onredelijk is gegeven. Zo zou de ontslagaanvraag onder valse voorwendselen zijn gedaan, de werkgever zou het afspiegelingsbeginsel niet hebben toegepast en ze vindt dat de gevolgen van het ontslag voor haar te ernstig zijn in verhouding tot het belang van de werkgever (art. 7:681 BW). Door ontslag tweeënhalf jaar voor haar pensioen loopt ze aanzienlijke pensioenschade op. Ze vordert vergoeding van haar pensioenschade.

 

Het oordeel

De rechter kent de vergoeding toe. Het ontslag is kennelijk onredelijk voor zover er geen voorziening is getroffen voor de pensioenschade.  De rechter bekijkt alle omstandigheden ten tijde van het ontslag. Dat de werkneemster kort na haar ontslag toch een baan heeft gevonden, speelt geen rol.  Het afspiegelingsbeginsel is volgens de rechter wel gevolgd omdat de werkneemster een unieke functie in het bedrijf heeft: ze is de enige beëdigd deurwaarder. Verder heeft het bedrijf de noodzaak van een ontslag voldoende aangetoond en ziet de rechter geen valse voorwendselen.

Maar ontslag zonder een vergoeding voor de pensioenschade vindt de rechter wel kennelijk onredelijk.

 

De rechter bekijkt als eerste of het bedrijf überhaupt financiële ruimte had voor een vergoeding op het moment van het ontslag. Uit de jaarcijfers blijkt dat die ruimte er was. De werkgever heeft niet voldoende onderbouwd  (.. !) dat dit geld geoormerkt was. Dan bekijkt de rechter of de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster reden zijn voor een vergoeding. De rechter concludeert dat dit zo is: ze zat tweeënhalf jaar voor haar pensioenleeftijd en een ontslag leverde daardoor een forse schade op. Gezien haar leeftijd was haar arbeidsmarktpositie slecht te noemen. De rechter wijst de schadevergoeding toe.

 

Bron: P&OActueel 06032012  mr. Ingrid Kooijman JAR 2012/27 Kantonrechter Utrecht Pensioenschade, kennelijk onredelijk ontslag Eerste aanleg 28 september 2011

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 06/03/2012 10:10.57