VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Ontslag op staande voet mislukt door foute redactie

 

ABCOUDE - Als u een werknemer op staande voet ontslaat, zorg er dan voor dat u de ontslaggrond goed formuleert. Dynabyte B.V. had dat in een zaak tegen haar werknemer niet goed gedaan, waardoor het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was. Dit terwijl de werknemer het wel bont genoeg had gemaakt om op staande voet ontslagen te kunnen worden.

• Werknemer meldt zich ziek en gaat klussen
• Ontslag niet geldig omdat ontslaggrond niet goed is geformuleerd
• Voorwaarden ontslag op staande voet

De zaak
In deze zaak had een werknemer zich ziek gemeld. Dezelfde dag ging een controleur van de Arbodienst langs bij het huis van de werknemer. Niet de werknemer, maar zijn zoon deed de deur open. De zoon vertelde dat zijn vader niet thuis was omdat hij aan het klussen was in zijn nieuwe woning.

De werknemer werd vervolgens op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief stond vermeld dat hij was ontslagen omdat hij tijdens ziekte was gaan klussen in zijn nieuwe woning. Tijdens de procedure bij de rechtbank en het Hof werd deze ontslaggrond herhaald. De formulering van de ontslaggrond was zeer ongelukkig, omdat de werkgever hiermee erkende dat de werknemer ziek was. Het Hof overwoog daarbij dat het een werkgever in beginsel niet aangaat hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte. Wel kunnen bepaalde gedragingen van de werknemer leiden tot verlies van aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Toen de zaak bij de Hoge Raad kwam gaf de werkgever aan dat hij de werknemer had ontslagen omdat hij met de ziekmelding bedrog had gepleegd en vervolgens de controlevoorschriften niet had nageleefd. Volgens de Hoge Raad was dat een geheel andere ontslaggrond, die de werkgever in dat stadium niet meer kon aanvoeren. De werkgever was dus te laat met de juiste formulering van de ontslaggrond. Daarmee bleef de uitspraak van het Hof gehandhaafd, dat inhield dat het ontslag op staande voet niet geldig was.

Uit dit praktijkvoorbeeld blijkt dat u in de ontslagbrief zorgvuldig moet formuleren waarom u de werknemer op staande voet ontslaat.

Ontslag op staande voet

Even opfrissen: wanneer kunt u uw werknemer op staande voet ontslaan?

1.      Er moet sprake zijn van een dringende reden;

2.      Het ontslag moet direct worden gegeven;

3.      Tegelijk met het ontslag moet de reden voor het ontslag worden medegedeeld aan de werknemer.

Bij een dringende reden moet er sprake zijn van gedragingen of eigenschappen van uw werknemer die zodanig zijn dat van u als werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat u de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Voorbeelden van een dringende reden zijn het plegen van diefstal en bedrog, dronkenschap van een werknemer tijdens het werk en het vervalsen van diploma’s.

Lieke van der Heide | Advocaat BusinessCompleet.nl
VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 27/02/2012 13:19.07