VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

103 pensioenfondsen gaan (mogelijk) korten

 

103 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan De Nederlandsche Bank aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.

Dit raakt in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenoemde slapers. Hier zitten dubbelingen bij van deelnemers die van werkgever zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan. De totale pensioenverplichtingen van deze fondsen bedraagt ongeveer € 390 mld.

 

De fondsen korten gemiddeld 2,3 %.

 

Voor de meeste fondsen geldt dat korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een definitief besluit hierover wordt door de fondsen genomen op basis van de financiële positie per ultimo 2012.

 

Acht fondsen voeren, al dan niet in combinatie met een voorgenomen korting in 2013, al per 1 april 2012 een korting door. De gemiddelde korting die deze acht fondsen willen doorvoeren, is 6,8%.

 

Afgesproken is dat pensioenfondsen met een voorgenomen korting zich op vrijwillige basis bij de Pensioenfederatie melden. De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd van 80 van de 103 fondsen, inclusief het kortingspercentage. 23 fondsen hebben niet aan het verzoek van de federatie voldaan om de korting te mogen publiceren

 

Bron: AM 20-02-2012 •

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 20/02/2012 15:00.56