VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Hypotheek steeds moeilijker..

 

Verdere normverscherping maakt het nog lastiger voor consumenten om een koopwoning te financieren en zal de koopmarkt een nieuwe zeperd opleveren. De normen voor hypothecaire kredietverlening worden in 2013 nog strenger, verwacht Karel Schiffer, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verzorgt. ‘Ik houd rekening met een verdere verscherping van de Nibud-normen. Over 2013 ben ik in toenemende mate pessimistisch’, zegt hij desgevraagd.

 

Schiffer doelt onder meer op nieuwe bezuinigingen waartoe het kabinet van CDA en VVD dit voorjaar mogelijk overgaat. Verdere normverscherping maakt het nog lastiger voor consumenten om een koopwoning te financieren en zal de koopmarkt een nieuwe zeperd opleveren.

 

Normen weer verscherpt

De hoofdschakel vormt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat levert de basisnormen voor de hypothecaire kredietverlening van de banken. En ook voor het WEW, dat gemiddeld negen van de tien nieuwe kredieten borgt.

 

Voor 2012 heeft het Nibud ook al de normen verscherpt. Dat was in november 2011. Ook toen waarschuwde Schiffer daar al in januari van dat jaar voor.

 

‘In februari, maart beginnen we weer het overleg met het Nibud’, zegt Schiffer. Het Nibud gaat bij zijn berekeningen standaard uit van de met Prinsjesdag aangekondigde begrotingsmaatregelen en wat daarvan per 1 januari van het nieuwe jaar definitief wordt doorgevoerd.

 

Tweeverdieners

Overigens blijken die Nibud-normen voor banken niet meer dé norm te zijn. Zo adviseert het Nibud banken tweeverdieners in 2012 wegens het overheidsbeleid iets ruimhartiger tegemoet te treden.

 

Tweeverdieners hebben volgens de organisatie ‘een voldoende grote buffer over om een eventuele inkomensterugval op te vangen’. Maar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wees die door het Nibud geadviseerde verruiming voor tweeverdieners begin januari van de hand, met als gevolg dat de banken die verruiming niet volgen...

 

Niet onnodig nog moeilijker maken

Die manoeuvre van de AFM heeft tot commotie geleid. Zo zijn er kamervragen gesteld, door onder meer de PvdA. ‘Wij vinden dit volstrekt rigide’, reageert Jacques Monasch, Kamerlid van de PvdA. ‘De risico’s zijn al kleiner omdat men al veel meer moet aflossen dan vroeger’, zegt hij onder verwijzing naar de vijf maanden oude nieuwe bancaire gedragscode die aflossing van 50% van het hypotheekbedrag voorschrijft. Ook zijn VVD-collega Matthijs Huizing is van mening dat het Nibud-advies voldoende houvast biedt en dat de AFM het in deze ‘niet onnodig nog moeilijker moet maken’.

 

Het Nibud zelf is ook ‘verbaasd’ over de AFM: ‘wij verhogen de norm niet zomaar. Er is hier veel onderzoek aan voorafgegaan’, luidt het commentaar.

 

Directeur Karel Schiffer van WEW verwacht dat het kabinet nog bij de AFM zal aankloppen. ‘Die normverruiming is goedgekeurd door de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Als besloten is een balans te zoeken tussen beleid en wat hoger risico — wat door ons als WEW wordt gedragen — dan is het merkwaardig dat andere partijen dat kunnen tegenhouden.’

 

Bron: FD 17012012 Hans Verbraeken

DeHypothekenMakelaar.nl

Trefwoorden: hypothecaire kredieten , koopkracht , NHG Nationale Hypotheek Garantie , woningmarktLaatste update: 17/01/2012 10:00.15