VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Tante Agaathlening aan startende ondernemer moet binnen vier weken zijn geregistreerd

11 januari 2012

Samenvatting

Een geldlening aan een startende ondernemer kan, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kwalificeren als een belegging in durfkapitaal. Een dergelijke lening staat ook wel bekend als de (tante) Agaathlening. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op: de registratie van de geldlening bij de belastingdienst binnen vier weken na het sluiten van de geldleningovereenkomst,, de vormgeving, de omvang, het renteniveau en de mate van achterstelling. Het is daarom van belang om vóór het aangaan van een Agaathlening van deze voorwaarden kennis te nemen om de (per 1 januari 2011 nog overgebleven) fiscale faciliëring te kunnen benutten. Hof Arnhem heeft onlangs beslist dat een vrouw in 2009 geen recht had op aftrek van een verlies van een Agaathlening nadat de startende ondernemers in 2009 failliet waren gegaan. Het hof kwam tot dit oordeel omdat de Agaathlening in 2003 niet binnen vier weken na het overeenkomen daarvan bij de Belastingdienst was geregistreerd. Tot 1 januari 2011 bestonden voor Agaathleningen drie faciliteiten: een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing (box 3), een heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal en een aftrek van een verlies dat de geldverstrekker lijdt op een geldlening aan een startende ondernemer. Per 1 januari 2011 zijn de faciliteiten versoberd: de eerstgenoemde faciliteit is blijven bestaan, de heffingskorting wordt stapsgewijs afgebouwd en bedraagt nihil per 1 januari 2014. Verder is per 1 januari 2011 de verliesaftrek op een Agaathlening komen te vervallen. Daarbij geldt er wel een overgangsregeling voor op 31 december 2010 bestaande Agaathleningen.

Volledig artikel

Sinds 1 januari 2001 is de oude ‘tante Agaathregeling’ omgevormd tot een regeling voor (in)directe beleggingen in durfkapitaal. Als u een lening verstrekt aan een startende ondernemer, dan heeft u onder laatstgenoemde regeling onder voorwaarden recht op enige fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2011 zijn deze faciliteiten overigens versoberd. Per 1 januari 2012 zijn het (nog) de volgende:

  1. een heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal. Deze korting op de te betalen inkomstenbelasting beloopt 0,7% van het bedrag van uw geldlening(en) aan een of meer startende ondernemers waarvoor u een vrijstelling heeft in de vermogensrendementsheffing (zie punt 2 hierna). Voor het jaar 2013 bedraagt de heffingskorting 0,4% en voor 2014 komt deze heffingskorting geheel te vervallen;
  2. een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing per 1 januari 2012 van maximaal € 56.420. Dit vrijstellingsbedrag geldt per belastingplichtige;
  3. een aftrek van een verlies dat de geldverstrekker lijdt op een geldlening aan een startende ondernemer voor zover de geldlening al op 31 december 2010 bestaat. Een verlies is onder voorwaarden tot maximaal € 46.984 aftrekbaar. Deze verliesaftrek geldt per belastingplichtige per startende ondernemer. 

De voorwaarden voor een (tante) Agaathlening hebben onder meer betrekking op de vormgeving, de omvang, de mate van achterstelling, de registratie en het renteniveau. Het is daarom van belang om vóór het aangaan van een Agaathlening van deze voorwaarden kennis te nemen om bovengenoemde fiscale faciliteiten te kunnen benutten.
 
Hof Arnhem heeft onlangs beslist dat een vrouw in 2009 geen recht had op aftrek van een verlies op een in 2003 verstrekte Agaathlening aan twee startende ondernemers die in 2009 failliet waren gegaan. De vrouw claimde vervolgens een verliesaftrek op de lening. Het hof kwam tot zijn oordeel doordat de Agaathlening niet binnen vier weken na het overeenkomen daarvan bij de Belastingdienst was geregistreerd. Naar het oordeel van het hof is een termijn van vier weken voor een eenvoudige handeling als het toesturen ter registratie van de geldleningovereenkomst aan de belastingdienst niet onredelijk.

Bron: PWC 12012012 / Hof Arnhem, 20-12-2011, nr. 11/00757 (gepubliceerd 9-1-2012).

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 12/01/2012 10:20.04