VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Kleine ondernemers vaker in financiële nood

Steeds meer kleine ondernemers kloppen bij de gemeente aan voor bijstand in de vorm van kredieten of een uitkering.
Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde index van het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

In het tweede en derde kwartaal van 2011 daalde het aantal kleine ondernemers dat in de financiële problemen kwam nog. ‘We zien sinds november echter een opvallende stijging,’ aldus IMK-directeur Han Dieperink. ‘Het lijkt erop dat terughoudend consumentengedrag een belangrijke rol speelt, want vooral leveranciers van consumentenproducten en –diensten hebben het moeilijk. Het aantal luxebestedingen is gedaald en vooral kleine ondernemers lijken daarvan de dupe. Veel kleine ondernemers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden. Maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten.’

Het IMK introduceerde de IMK-Index als graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op de bijstandverlening in de vorm van gemeentelijke kredieten en/of uitkeringen. De IMK-index werd in januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Sinds april 2010 circuleerde de index rond het niveau van 150, om in de zomer van 2011 te dalen naar 108.

Afgelopen kwartaal echter steeg de index naar een niveau van 135...

Bron: IMK / accountancynieuws 11012012

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 11/01/2012 12:45.08