VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

AFM beboet opnieuw hypotheekkantoor

 

Huis & Hypotheek Ceintuurbaan moet een halve ton boete betalen voor het geven van niet-passende adviezen bij het aangaan van hypothecair krediet en betalingsbeschermers. De AFM legde de boete eind december op aan de holding AvéWé. In ieder van de zes onderzochte klantdossiers uit de periode van augustus tot en met december 2009 werden door de AFM tekortkomingen aangetroffen. Die bestaan uit niet of gebrekkige vastlegging.

 

Zo kon niet worden afgeleid hoe de gegeven adviezen aansloten bij de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt. Huis & Hypotheek Ceintuurbaar heeft daardoor, zo concludeert de AFM , haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

 

Het hypotheekadvieskantoor verweert zich door te stellen dat er wel degelijk afdoende is geïnventariseerd, en dat enkel is verzuimd deze inventarisatie adequaat vast te leggen. De AFM merkt op dat in vaste jurisprudentie is bepaald dat de gevolgen van het niet adequaat vastleggen voor risico komen van de adviseur. ..

 

Omdat de overtredingen plaatsvonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet van toepassing. Het basisbedrag voor de gemaakte overtreding bedraagt € 500.000. Omdat AvéWé in 2009 al een boete kreeg voor dezelfde overtreding door een andere aangesloten onderneming (Circular in Purmerend), is sprake van recidive en is de boete verdubbeld. Rekening houdend met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van AvéWé komt de AFM tot een bedrag van € 50.000. Onlangs kreeg ook Huis & Hypotheek Veenendaal een boete van de AFM

 

Bron: AM 09012012Laatste update: 09/01/2012 10:43.27