VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Belangrijkste wijzigingen in de normen van NHG vanaf 1 januari 2012

 

Met ingang van 1 januari 2012 gelden nieuwe normen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen. Deze en alle andere wijzigingen zijn te vinden op www.nhg.nl. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

1. Borgtochtprovisie 140%
2. Financieringslastpercentage en tweeverdieners
3. Energiebesparende voorzieningen € 8.000
4. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid MITS…
5. Pensioenleeftijd 66
6. Opschortende voorwaarde in offerte
7. Nieuwbouw alleen onder waarborg


Wijzigingen in de normen van NHG

 

1. Borgtochtprovisie

  • Vanaf 1 januari 2012 wordt de borgtochtprovisie van 0,55% verhoogd naar 0,70% maar liefst 140% dus !!

2. Financieringslastpercentage

  • Het financieringslastpercentage voor tweeverdieners wordt vanaf 1 januari 2012 bepaald op basis van het hoogste toetsinkomen + 1/3 van het één na hoogste toetsinkomen. Sommige banken / geldverstrekkers volgen deze norm echter NIET, pas dus op !

 

3. Energiebesparende voorzieningen

  • De norm voor energiebesparende voorzieningen is verhoogd naar € 8.000 Dit bedrag kan buiten de budgettering gehouden worden bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Ditzelfde bedrag mag ook buiten de budgettering worden gelaten, indien een woning wordt aangekocht met een energielabel A++ danwel waarvoor een EPC rapport is afgegeven met een EPC waarde van maximaal 0,6. Dit moet wel allemaal door de klant aangetoond worden door facturen en/of  EPC rapport of energielabel A++.  Sommige banken / geldverstrekkers volgen deze norm echter NIET, pas dus op !

4. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

  • Er wordt geen hoofdelijk ontslag verleend wanneer er sprake is van een actuele betalingsachterstand op de hypotheek en/of andere financiële verplichting(en).  Pas dus op bij scheidingen !!

5. Pensioenleeftijd 

  • De pensioenleeftijd wordt in 2020 opgetrokken naar 66 jaar. Hierdoor is ook de leeftijdsgrens waarop aangetoond moet worden wat het pensioeninkomen gaat worden, opgetrokken naar 57 jaar.  Check of uw geldverstrekkers deze norm ook volgt !

6. Opschortende voorwaarde

  • Zodra een opschortende voorwaarde voor NHG van toepassing is, wordt deze voorwaarde vermeld in de offerte en in de akte. Zolang er een opschortende voorwaarde van toepassing is, treedt de borgtocht van NHG nog niet in werking op het te financieren onderpand.

 

7. Nieuwbouw

  • Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in projectverband is het verplicht dat deze woning wordt gebouwd onder de waarborgen die het keurmerk van de Stichting GarantieWoning dragen: Woningborg, Stiwoga en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Zie ook www.garantiewoning.nl. Het keurmerk blijkt uit de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Bron: DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 09/01/2012 10:26.37