VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Adviseur draait op voor 1 miljoen schade door onderverzekering

 

Westeinder Adviesgroep in Aalsmeer moet bijna € 1 mln betalen voor schade als gevolg van onderverzekering. Het betreft een rijksmonument aan de Prinsengracht dat op 3 augustus 2007 zwaar werd beschadigd door een grote brand. De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 14 december 2011 dat Westeinder zijn zorgplicht heeft geschonden.

 

Het pand aan de Prinsengracht kwam in 2002 in de portefeuille van Westeinder terecht, nadat de verzekeringen werden overgenomen van Regio Totaal Advies. Bij die overname is niet gecontroleerd of de door de vorige tussenpersoon in 2000 vastgestelde verzekerde som nog voldeed. Het verweer van Westeinder dat de verzekerde som ook al ten tijde van de intermediairwijziging te laag was, maakte geen indruk op de rechtbank, omdat een assurantietussenpersoon een eigen zorgplicht heeft om de verzekerde som te controleren.

 

Westeinder voerde verder aan dat de eigenaren van het grachtenpand er zelf voor hebben gekozen om de verzekering ongewijzigd te laten, ook toen het kantoor hen wees op het risico van onderverzekering. Ten tijde van de overname in 2002 zou een medewerker van Westeinder bij de nieuwe klanten op bezoek zijn gegaan en op dat risico hebben gewezen. Volgens de rechtbank had het voor de hand gelegen als hiervan aanvullend schriftelijk bewijs voorhanden zou zijn geweest.

De rechtbank veronderstelt dat het in de bedrijfsvoering van assurantietussenpersonen gebruikelijk, zo niet verplicht is, dat alles wat met klanten wordt besproken schriftelijk wordt vastgelegd, zeker als er een risico op onderverzekering bestaat. Uit de afgelegde verklaringen van (oud)personeelsleden van Westeinder en Regio Totaal Advies valt onvoldoende op te maken dat Westeinder heeft gewezen op het risico van onderverzekering.

 

De rechtbank veroordeelde Westeinder tot vergoeding van vrijwel alle niet gedekte herstel-en opruimingskosten (bijna acht ton). Inclusief de wettelijke rente en kosten loopt dat op tot bijna € 1 mln.

Bron: AM 05-01-2012

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 05/01/2012 12:22.23