VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Einde euro zou ramp zijn voor Nederland

ABCOUDE - Diverse politici bepleiten de opheffing of splitsing van de euro. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen als de euro uiteen zou vallen? Het Economisch Bureau van ING maakte er een studie van en komt tot dramatische conclusies. Het scenario blijkt juist voor Nederland zeer kostbaar en veel duurder dan wanneer de euro blijft bestaan.

• Gulden herinvoeren heeft zware effecten
• Kwart minder export
• 200 miljard bezittingen kwijt

Zie ook: ‘Ondernemers hebben last van politieke instabiliteit’


Het volledig uiteenvallen van de eurozone zou een harde klap zijn voor de Nederlandse economie en welvaart. De Nederlandse export zou in 2012 met 25% kunnen krimpen. Afschrijvingen van financiële bezittingen kunnen oplopen tot € 200mrd. Dit zou de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder de 80% brengen. 300.000 banen gaan verloren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Opheffen euro breekt ons op’ van ING.

Nederland het meest verknoopt
Nederland heeft van alle eurolanden misschien wel het grootste belang bij het behoud van de euro. Als handelsnatie en als land met grote pensioenfondsen en een internationale financiële sector zijn we innig verbonden met het buitenland, en met de eurolanden in het bijzonder. Uit de Global Connectedness Index 2011 komt Nederland naar voren als het land dat het meest verknoopt is met andere landen.

Gulden herinvoeren heeft zware effecten

De uitkomsten van de scenarioanalyse zijn niet meer dan een indicatie, schrijft ING. Maar die indicatie is wel verontrustend. De scenario’s die de bank berekent variëren van het vertrek van één land uit de eurozone tot het volledig uiteenvallen van de muntunie. Bij vertrek van een klein land als Griekenland zijn de effecten op de andere eurolanden nog vrij beperkt. In het scenario waarin de euro volledig uiteenvalt en de gulden opnieuw wordt ingevoerd in Nederland, zijn de economische en financiële effecten het zwaarst.

Economische krimp, stijgende werkloosheid
Bij het uiteenvallen van de euro wordt Nederland hard getroffen in de handel en de financiële relaties. De Nederlandse economie krimpt volgens ING met 10 procent in twee jaar. De werkloosheid loopt hierdoor scherp op, van momenteel 5,8 procent tot boven de 10 procent. De huizenmarkt staat er nu al niet florissant voor en zou hierdoor verder verslechteren. De betalingsproblemen van huishoudens zijn nu nog relatief laag, maar nemen dan door de veel hogere werkloosheid toe, waardoor de daling van de huizenprijzen versnelt. De negatieve economische effecten zouden zich nog jarenlang laten voelen.

Euro goed voor handel
Nederland is één van de meest exportgeoriënteerde economieën ter wereld. De binnenlands geproduceerde uitvoer bedraagt ongeveer 40% van het bbp. Het grootste deel hiervan heeft als eindbestemming het eurogebied, met Duitsland als grootste afnemer. De Europese integratie heeft de Nederlandse economie het nodige opgeleverd. Door het verdwijnen van de handelsbarrières en de komst van de euro nam de Europese handel fors toe. Volgens schattingen ligt het Nederlandse bbp hierdoor structureel 6 tot 8% hoger, een jaarlijks voordeel van tussen de 40 en 50 miljard euro. Het uiteenvallen van de euro zet dit voordeel op het spel.

Kwart minder export
Door het uiteenvallen van de euro krijgen we in Europa opnieuw te maken met geldwissel kosten en valutarisico’s. Ook zal in de afzetgebieden de werkloosheid sterk gaan stijgen. De gemiddelde krimp van de eurolanden bedraagt in dit scenario in 2012 meer dan 8%. Daarnaast zal de nieuwe gulden ten opzichte van de meeste andere Europese valuta in waarde stijgen, waardoor Nederlandse producten duurder worden in het buitenland. In het eerste jaar zou de binnenlands geproduceerde export in Nederland hierdoor met wel 25% kunnen krimpen.

Grote buitenlandse financiële belangen
Nederland heeft grote financiële belangen in het buitenland. Als percentage van onze economie hebben we zelfs de grootste buitenlandse financiële belangen na Ierland en België, namelijk ruim 450 procent van het bbp, oftewel 2.700 miljard euro. Hiervan is ruim 1.100 miljard bezit in andere eurolanden. Het gaat hierbij om aandelen, obligaties en leningen, maar ook om directe buitenlandse investeringen. Deze belangen worden beheerd door vooral Nederlandse banken, verzekeraars, bedrijven, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.

200 miljard bezittingen kwijt
Deze buitenlandse belangen worden op meerdere manieren geraakt als de euro uiteen valt. Zo zal de onvermijdelijke waardestijging van de nieuwe gulden ervoor zorgen dat onze belangen in andere eurolanden minder waard worden. De aandelenkoersen zullen ook dalen. Daarnaast kan de waarde van de bezittingen getroffen worden door faillissementen van bedrijven en schuldherstructureringen door (Zuid-)Europese overheden. ING verwacht dat de waardedaling kan oplopen tot 200 miljard euro.

Dekking pensioenfondsen daalt
Toch valt de schade nog enigszins te beperken voor de banken. Bijvoorbeeld doordat vestigingen van banken in Zuid-Europese landen ook hun verplichtingen in de lokale valuta hebben. Dat geldt echter niet voor de pensioenfondsen. Zij hebben hun verplichtingen (het uitbetalen van pensioenen) voornamelijk in Nederland. De pensioenfondsen worden hard geraakt door de ontwikkeling van de rente. Door het uiteenvallen van de euro daalt de rente in Nederland, verwacht ING. Daardoor wegen de toekomstige verplichtingen zwaarder. Volgens ING kan de dekkingsgraad van de pensioenfondsen tot onder de 80 procent zakken. Al met al zou het uiteenvallen van de euro Nederland volgens ING in een rampscenario storten.

Bron: 05012012 Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 05/01/2012 12:06.09