VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

 

'Banken doen alles om minder hypotheek te geven ?!

'Het lijkt erop dat aanbieders alles aangrijpen om maar minder hypotheek te hoeven verstrekken. Onjuiste en bedenkelijke argumentaties lijken hiervoor te worden gebruikt', schrijft Harrie-Jan Nunen van de Financiële Makelaar.

'Sinds 1 januari zijn nieuwe hypotheekregels voor tweeverdieners van toepassing. Deze aanpassing is een gevolg van de discussie die eind september vorig jaar woedde over het feit dat tweeverdieners met elk een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, niet evenveel konden lenen als een eenverdiener met een salaris van 40.000 euro. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het hoogste inkomen bepalend is voor de van toepassing zijnde woonlastpercentage (woonquote).'

'Mede naar aanleiding van deze discussie heeft het Nibud bepaald dat bij tweeverdieners niet meer het hoogste inkomen bepalend is voor de bepaling van de van toepassing zijnde woonquote, maar dat in dat geval het percentage genomen mag worden dat hoort bij het hoogste inkomen vermeerderd met 1/3 van het laagste toetsinkomen. Door deze aanpassing kunnen tweeverdieners verantwoord meer van hun inkomen verwonen, maar nog steeds minder dan de eenverdiener met hetzelfde inkomen.

Ten opzichte van de normen 2011 geldt dat nagenoeg iedereen, ook wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe normen, minder kan lenen.'

'Deze nieuwe norm is opgenomen in de richtlijnen voor leningen met NHG. Ook de NVB had in december in een persbericht reeds aangegeven dat de nieuwe inkomensnormen ook gaan gelden voor de nieuwe gedragscode. Opmerkelijk is om gisteren berichten te lezen dat verschillende geldverstrekkers de nieuwe norm niet gaan doorvoeren. Zo twitterde Obvion als reden dat de Gedragscode deze verruiming niet zou kennen, terwijl Woonfonds Achmea als argumentatie geeft dat de AFM hen heeft laten weten dat zij deze verruiming onwenselijk vindt en dat toepassing van deze regels kan leiden tot onverantwoorde hypotheekverstrekking. Iedere aanbieder heeft uiteraard het recht om eigen normen te stellen, maar wij pleiten in dat geval voor een werkelijke argumentatie. Financieel dienstverleners hebben de mond vol over het terugwinnen van consumentenvertrouwen. Dit draagt daar ons inziens niet aan bij!'

'De tweeverdienersnorm lijkt in de basis op een verruiming van de leencapaciteit. Wat hierbij veelal onvermeld blijft, is dat de financieringslastpercentages per 1 januari omlaag zijn gegaan. Dat betekent dat, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe norm, nagenoeg iedereen minder kan lenen. De enige uitzondering hierop geldt voor tweeverdieners met een inkomens tot 20.000,-. Deze doelgroep is begin 2011 hard getroffen door de aanpassing van de normen per die datum. Per 2012 is dat weer enigszins rechtgetrokken', aldus Van Nunen.

Bron: Infinance 03012012Laatste update: 04/01/2012 11:56.42