VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Afstempelen pensioenen tzt weer inhalen ?

 

De wet moet worden aangepast zodat pensioenfondsen een eventuele verlaging van de pensioenuitkering ongedaan moeten maken zodra betere tijden aanbreken. Dat zegt Martin van Rooijen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en tevens oud-staatssecretaris van Financiën, in een reactie op onderzoek van Het Financieele Dagblad naar de 50 grootste pensioenfondsen. Uit dit onderzoek bleek woensdag dat 17 grote fondsen in 2013 waarschijnlijk moeten korten op hun pensioenuitkering, met gemiddeld 6%.

 

Tot op heden kunnen fondsen in theorie wel ‘bijstempelen’ als het economisch tij weer mee zit, maar dat is niet wettelijk verplicht. Van Rooijen wil bijstempelen voor de rechter kunnen afdwingen.

 

Van Rooijen wijst er andermaal op dat afstempelen een uiterste middel is en dat het altijd mogelijk is om de pensioenfondsen weer gezond te krijgen door de premies te verhogen. Werkgevers stellen echter vaak dat hogere premies ten koste gaan van de concurrentiekracht van Nederland. Van Rooijen werpt tegen dat de Nederlandse economie pas echt wordt geschaad wanneer er straks bij meer dan een miljoen mensen op de pensioenen wordt gekort.’

 

Dramatische gevolgen

Ilja Boelaars, mede-initiatief­nemer van PensioenOpStand, denkt anders over het verlagen van de pensioenen. ‘Het is pijnlijk, maar het moet gebeuren. Iedereen wordt evenredig getroffen, gepensioneerden en werknemers.’ PensioenOpStand is een initiatief van jongerenpartijen om de pensioenbelangen van jongeren beter te behartigen. Als er niet wordt gekort, zijn de gevolgen volgens Boelaars veel ernstiger. ‘Zolang fondsen onder water staan, worden de uitkeringen deels betaald met de premie van werknemers.’

 

Van Rooijen benadrukt dat hij het nog altijd ‘stompzinnig’ vindt dat de risicovrije marktrente wordt gebruikt om de financiële positie van pensioenfondsen te bepalen. ‘Dat vond de pensioensector in 2007 ideaal omdat de rente toen een stuk hoger stond, maar nu zitten we met de dramatische gevolgen.’ Volgens Van Rooijen moet er een voortschrijdend vijf- of tienjaars gemiddelde komen van de rentevoet.’

 

Boelaars is het hier niet mee eens. ‘Elke rente die hoger is dan de marktrente geeft een vergoeding voor risico dat mensen in de toekomst lopen. Terwijl mensen die nu een uitkering ontvangen op basis van die discontovoet niet meedelen in dat risico. ‘

 

Afstempelen Vlakglas

Het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas heeft besloten per april 2012 de pensioenen te verlagen met 6%. Per eind 2012 worden de pensioenen nogmaals verlaagd, opnieuw met circa 6% . Eerder kondigden vijf kleine fondsen al aan de pensioenen per april volgend jaar te zullen verlagen.

 

Bron: FD / Elisa Hermanides donderdag 29 december 2011, 00:00

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 29/12/2011 09:49.55