VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Kinderopvangtoeslag 2012 en gewerkte uren: Aannemelijk maken van gewerkte uren door zzp-er voor aanvraag kinderopvangtoeslag

Samenvatting

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Een punt van aandacht hierbij is het aantal gewerkte uren voor de eigen onderneming. Er bestaat namelijk een koppeling tussen de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Een zzp-er kan de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk maken zoals dat nu gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Zpp-ers die voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking willen komen, moeten voldoen aan het urencriterium en zijn gewend om de gewerkte uren bij te houden. De Tweede Kamer had in een Algemeen Overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 november 2011 gevraagd de zzp-ers beter te informeren over de wijze waarop gewerkte uren aannemelijk gemaakt kunnen worden. De minister heeft de Tweede Kamer in een brief aangegeven dat het kabinet dit aspect in de communicatie met zzp-ers de komende tijd extra zal benadrukken. Zo zal onder meer op de website van de Belastingdienst/Toeslagen een lijst met geaccepteerde bewijsmiddelen worden toegevoegd, waarbij ook zal zijn aangegeven dat het niet is uit te sluiten dat ook andere bewijsmiddelen worden geaccepteerd.

Volledig artikel

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) komen ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Een punt van aandacht hierbij is het aantal gewerkte uren voor de eigen onderneming. Er bestaat namelijk een koppeling tussen de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Een zzp-er kan de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk maken zoals dat nu gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Dit is de afgelopen maanden onder meer via diverse persberichten onder de aandacht van zzp-ers gebracht. Volgens de minister is dit voor gevestigde zelfstandigen niet iets nieuws. Zpp-ers die voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking willen komen, moeten voldoen aan het urencriterium en zijn gewend om de gewerkte uren bij te houden.

De Tweede Kamer is er echter niet gerust op dat dit besef goed bij de zzp-ers is doorgedrongen. In een Algemeen Overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 november 2011 had de Tweede Kamer gevraagd de zzp-ers beter te informeren over de wijze waarop gewerkte uren aannemelijk gemaakt kunnen worden. De minister heeft de Tweede Kamer in een brief aangegeven dat het kabinet dit aspect in de communicatie met zzp-ers de komende tijd extra zal benadrukken en hoe dat zijn beslag gaat krijgen.

·                     In januari 2012 zullen alle toeslagontvangers (waaronder ook zzp-ers) een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Helder zal worden gemaakt dat de koppeling op jaarbasis geldt en dat controle achteraf zal plaatsvinden. Ook zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren door zzp-ers.

·                     Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen staat nu aangegeven dat alle uren die een zzp-er besteedt aan zijn onderneming meetellen voor de kinderopvangtoeslag. Aan deze website zal nog een lijst met geaccepteerde bewijsmiddelen worden toegevoegd, waarbij ook zal zijn aangegeven dat het niet is uit te sluiten dat ook andere bewijsmiddelen worden geaccepteerd.

·                     Medewerkers van de Belastingtelefoon krijgen een aangepaste instructie over de koppeling kinderopvangtoeslag aan de gewerkte uren voor zzp-ers.


Zie ook: HIER

Bron: PWC 15122011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 12-12-2011, nr. KO/2011/22480.
VerbijsterendAdvies.nl  

 Laatste update: 16/12/2011 17:21.48