VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Concurrentiebeding beoordeeld: stagiaire te veel beperkt door concurrentiebeding

 

De kortgedingrechter schorst het concurrentiebeding van een ex-stagiaire en -werknemer. Het beding, dat net zo lang loopt als het contract zelf en een onbeperkte geografische werking heeft, beperkt haar te veel in haar carrière.

 

De situatie

Een stagiaire van de opleiding Interior Design & Styling loopt nog stage als ze een jaarcontract aangeboden krijgt. In het contract staat een concurrentiebeding dat geldt voor een jaar, zonder geografische beperking. Op overtreding van het beding staat een boete van € 100.000 per overtreding en € 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt. De arbeidsovereenkomst eindigt op 18 maart 2011. Op aandringen van de school richt ze een eigen bedrijf op. Ruim 7 maanden na het einde van haar contract krijgt ze de kans om voor een maritiem bedrijf te gaan ontwerpen.

 

De vordering

De werkneemster vraagt om schorsing van het concurrentiebeding, dat volgens haar te vaag en te veelomvattend is geformuleerd. Het beding belet haar om ook maar enige activiteit in haar beroep te ontplooien.

 

Het oordeel

De rechter schorst het concurrentiebeding voorlopig, onder voorwaarde dat de werkneemster zich uitsluitend richt op de maritieme markt voor de oorspronkelijke looptijd van het beding. De rechter laat hierbij meewegen dat:

  • de werkneemster aan het begin van haar carrière staat en bij het einde van het contract nog niet was afgestudeerd;
  • de werkgever heeft aangegeven geen last te hebben gehad van de activiteiten die de werkneemster heeft ondernomen;
  • de werkneemster nog nauwelijks omzet heeft gegenereerd met haar bedrijf;
  • de werkneemster inmiddels al 7,5 maand uit dienst is;
  • de werkneemster een kans krijgt om een opdracht te verwerven.

Een concurrentiebeding met een onbeperkte geografische werking dat even lang loopt als het contract zelf is een te grote beperking, oordeelt de rechter.

 

Bron: P&OActueel / mr. Ingrid Kooijman  06-dec 2011 LJN BU3519 Kantonrechter Zwolle  Concurrentiebeding Kort geding 7 november 2011  

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 07/12/2011 10:14.54