VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Verkoop personeels-holding beschermt werknemersbelangen: Gerechtshof bevestigt bescherming voormalig Heineken-werknemers

 

Na een jarenlang slepende procedure oordeelt het gerechtshof Amsterdam dat werknemers van de door Heineken aan Albron uitbestede catering werknemersbescherming genieten.

  

De situatie

Bij de overname van de cateringafdeling van Heineken door Albron verslechterden de arbeidsvoorwaarden van de circa 70 werknemers sterk ten opzichte van toen ze nog bij een personeelsvennootschap van het Heineken-concern in dienst waren. FNV Bondgenoten stapt in 2006 namens deze werknemers naar de rechter om betaling volgens de Heineken-arbeidsvoorwaarden te eisen. Het gaat hier om een overgang van onderneming, meende de vakbond.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter verklaart de oude arbeidsvoorwaarden ook van toepassing op de nieuwe arbeidsovereenkomst tussen Albron en de werknemers. Albron moet achterstallige lonen alsnog uitbetalen en vanaf 1 maart 2005 de Heineken-arbeidsvoorwaarden toepassen. Albron heeft in 2008 hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing.

 

Oordeel Europees Hof van Justitie

Tijdens het hoger beroep heeft het hof uitleg gevraagd – een prejudiciële vraag gesteld – aan het Europees Hof van Justitie (EHvJ). Dat hof oordeelde dat bij de overname van de cateringactiviteiten door Albron de werknemers ook onder de regels voor de overgang van ondernemingen vallen. Hoewel het personeel in dienst was van een aparte personeels-bv, was Heineken Nederland een ‘niet-contractuele werkgever’.

 

Het oordeel in hoger beroep

Nu, in 2011, heeft het Amsterdamse hof in hoger beroep – met het oordeel van het EHvJ in de hand – eindelijk een uitspraak gedaan. De consequentie van de uitspraak van het EHvJ is dat de uitbesteding moet worden gezien als een overgang van onderneming. Het hof wijst alle grieven van Albron af en bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De werknemers moeten hun loon en loonvorderingen op basis van de arbeidsvoorwaarden van Heineken uitbetaald krijgen.

Het hof laat in de conclusie ook meewegen dat de partijen in het uitbestedingscontract rekening hadden gehouden met de mogelijkheid dat er sprake was van een overgang van onderneming zoals bedoeld in art. 7:663 BW…..

 

Uitleg werkgeversbegrip
Het hof legt naar aanleiding van het oordeel van het EHvJ het werkgeversbegrip meervoudig uit: ook een holding, als niet-contractuele werkgever, die een personeelsvennootschap verkoopt, kan worden bestempeld als werkgever in de zin van de Europese richtlijn. Ook de Nederlandse wet (art. 7:663 BW) laat ruimte voor deze uitleg.

Heineken-cao van toepassing
Tot slot stelt het hof de werknemers in het gelijk voor wat betreft de toepasselijke cao: dat is de Heineken-cao, omdat de cao Contractcatering van Albron een minimumkarakter heeft. Daarom zijn de gunstiger bepalingen in de Heineken-cao blijvend deel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst van de werknemers. Dit verandert alleen als de partijen iets anders overeenkomen of als er een standaard-cao van Albron van toepassing wordt in plaats van een minimum-cao.

Zie ook:
Heineken-concern ook werkgever van werknemers in personeels-BV

Bron:  P&OActueel 24-nov 2011 mr. Ingrid Kooijman LJN BU1290 (vervolg op LJN BE9756) Gerechtshof Amsterdam
Overgang van onderneming Hoger beroep 25 oktober 2011

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 24/11/2011 09:46.50