VerbijsterendAdvies.nl
Persoonlijk maatwerk in verzekeringen en financiŽle diensten van De PensioenMakelaar & De HypothekenMakelaar

Bepaling WOZ waarde beoordeeld

 

Samenvatting

De WOZ-waarde van een onroerende zaak, anders dan een woning, is de hoogste van de waarde in het economische verkeer en de (gecorrigeerde) vervangingswaarde. Een onderdeel van de vervangingswaarde is de waarde van de grond. Rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de gemeente bij de berekening van de waarde van de grond niet de door haar in de ‘Nota Uitgifteprijzen’ gehanteerde uitgifteprijzen mag gebruiken als uitgangspunt. Het bepalen van de grondwaarde is slechts een hulpmiddel bij het berekenen van de totale waarde. Het door de gemeente opgestelde beleid kan daarbij slechts worden gebruikt als blijkt dat dit ook daadwerkelijk door transacties wordt ondersteund.

 

Volledig artikel

De WOZ-waarde van een onroerende zaak, anders dan een woning, is de hoogste van de waarde in het economische verkeer en de (gecorrigeerde) vervangingswaarde. Een onderdeel van de vervangingswaarde is de waarde van de grond. Rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de gemeente bij de berekening van de waarde van de grond niet de door haar in de ‘Nota Uitgifteprijzen’ gehanteerde uitgifteprijzen mag gebruiken als uitgangspunt. De zaak was vereenvoudigd weergegeven als volgt.

 

Een hockeyclub was het niet eens met een door de gemeente opgelegde WOZ-beschikking. Bij het berekenen van de WOZ-waarde ging de gemeente uit van de (gecorrigeerde) vervangingswaarde. Daarbij berekende de gemeente de waarde van de grond op basis van de in de Nota Uitgiftebeleid vermelde uitgifteprijzen van € 40 per m². In die nota was vastgesteld dat de uitgifteprijs voor sportcomplexen was. De hockeyclub was van mening dat bij de waardering van de grond uit moest worden gegaan van € 5 per m². Dat was in overeenstemming met de waarde die de eigenaar van de grond aan de grond had toegekend bij het berekenen van de prijs in de erfpachtovereenkomst die zij met de club sloot. De gemeente had deze waarde in het verleden ook altijd gehanteerd. Verder voerde de hockeyclub aan dat bij de waardering van een vergelijkbaar sportcomplex de gemeente ook niet was uitgegaan van de uitgifteprijs van € 40 per m², maar van een aanmerkelijk lager bedrag.

 

De rechtbank overwoog dat de in de Nota uitgifteprijzen vermelde uitgifteprijzen slechts bruikbaar zijn als hulpmiddel bij het bepalen van de waarde van de grond, als die prijzen overeenkomen met de marktprijs van die grond. De gemeente was er echter niet in geslaagd dat aannemelijk te maken. Omdat ook de hockeyclub de door haar gestelde waarde ook niet kon onderbouwen, stelde de rechtbank uiteindelijk zelf de WOZ waarde vast. Daarbij ging zij uit van een grondprijs die de gemeente was overeengekomen bij de verkoop in 2007 van een vergelijkbaar stuk grond.

 

Bron: PWC 24112011 / Rechtbank ’s-Gravenhage, 26/10/2011, LJN: BU4913

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 24/11/2011 09:29.49